Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön roolin kirkastaminen – keskustelutilaisuus / Förtydligande av ungdomarbetets roll inom skolor och läroanstalter – diskussionstillfälle / 19.1.2022

Oletko pohtinut nuorisotyöntekijän roolia kouluissa ja oppilaitoksissa? Kaipaatko tukea roolin sanoittamiseksi ja selkiyttämiseksi? Oletko havainnut haasteita nuorisotyöstä kertomisessa, tai sen merkityksen perustelemisessa? Minkälaista nuorisotyön tulisi olla, jotta nuorten lisäksi siitä hyötyisi koko kasvattajayhteisö? Onko koulun henkilökunta riittävän tietoinen siitä, mitä mahdollisuuksia kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevä nuorisotyöntekijä voi kaikille osapuolille tarjota?

Osaamiskeskus Nuoskan järjestämät keskustelutilaisuudet toteutetaan samansisältöisinä kaksi kertaa, ja ne ovat suunnattu kaikille kouluissa työskenteleville, sekä koulu- ja oppilaitostyön rajapinnoilla toimiville. Kuntapäättäjät myös lämpimästi tervetulleita!

Ajankohdat:

tiistaina 18.1.2022 klo 14-16

keskiviikkona 19.1.2022 klo 9-11

Paikka: verkkototeutus / Teams

 

Tapahtuma on kaksikielinen (suomi/ruotsi), mutta alustukset toteutetaan pääosin suomenkielisinä.

Ilmoittautumisen yhteydessä voit jättää myös ennakkokysymyksiä ja esittää toiveita tilaisuuden sisällöstä.

Ilmoittaudu 18.1.2022 klo 14-16 tilaisuuteen: Käytä tätä linkkiä. 

Ilmoittaudu 19.1.2022 klo 9-11 tilaisuuteen: Käytä tätä linkkiä.

Ilmoittautuminen tilaisuuksiin 16.1.2022 mennessä. Tapahtumien linkit lähetetään ilmoittautuneille 17.1.2022 aikana.

Osaamiskeskus Nuoskan konsortion asiantuntijoiden pitämät johdantopuheenvuorot käsittelevät nuorisotyöntekijän tehtäviä ja työtä kouluissa ja oppilaitoksissa eri näkökulmista. Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

 

Sanna-Mari Pöyry & Veronica Hellström, TKI asiantuntijat, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

Hannele Sorri & Paula Tiitto, Vantaan kaupunki

Nina Parviainen, suunnittelija, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

 

Lisätietoja: sanna-mari.poyry@xamk.fi

Har du reflekterat över ungdomsarbetares roll i skolor och läroanstalter? Behöver du stöd i att tydliggöra rollen? Har du noterat utmaningar i att beskriva ungdomsarbetet eller i att motivera dess betydelse? Hur skall ungdomsarbetet utformas så att det gynnar de unga, men även hela skolans personal? Är skolpersonalen tillräckligt insatt i de möjligheter en ungdomsarbetare som arbetar i skolor och läroanstalter kan erbjuda alla parter?

 

Diskussionstillfällena ordnas två gånger med samma innehåll av kompetencenter Nuoska och riktar sig till alla professionella som arbetar i skola eller läroanstalt. Även kommunala beslutsfattare är varmt välkomna!

 

Tidpunkter:

tisdag den 18.1.2022 kl.14-16

onsdag den 19.1.2022 kl.9-11

Plats: på distans / Teams

 

Evenemanget är tvåspråkigt (finska/svenska), men presentationerna kommer huvudsakligen att vara på finska.

I och med anmälan kan du besvara förhandsfrågor och framföra dina önskemål om innehållet.

Anmäl dig till tillfället den 18.1.2022 kl.14-16: använd denna länk.

Anmäl dig till tillfället den 19.1.2022 kl. 9-11: använd denna länk.

Anmäl dig senast den 16.1.2022. Länkar till tillfällena kommer att skickas till anmälda den 17.1.2022.

De inledande talturerna hålls av sakkunniga inom kompetenscenter Nuoska och berör ungdomsarbetares uppgifter och arbete i skolor och läroanstalter ur olika perspektiv. Eventuella förändringar i programmet är möjliga.

 

Sanna-Mari Pöyry & Veronica Hellström, FUI-specialister, Juvenia, centrum för ungdomsforskning och utveckling

Hannele Sorri & Paula Tiitto, Vanda stad

Nina Parviainen, planerare, kompetenscenter för kommunalt ungdomsarbete Kanuuna

 

Mer information: sanna-mari.poyry@xamk.fi