Etätoiminta on tullut meille tutuksi vuoden 2020 aikana. Miten kehittää vuorovaikutusta ja toimintaa (sekä tavoitettavuutta) etänä tehtävässä koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä?

Tässä alustuksessa pysähdytään teeman ympärille ja käydään läpi etänä tehtävän nuorisotyön kehittämiseen tähtääviä vinkkejä. Lisäksi tutkaillaan mahdollisia ympäristöjä sekä inspiroidutaan tarkastelemaan ja hiomaan omaa etänä tehtävää nuorisotyötä.

Tilaisuudessa käsitellään aitoja CASE –esimerkkejä. Voit ilmoittautumisen yhteydessä kertoa, minkälaisen käytännön verkkototeutukseksi mukauttamisesta haluat keskustella.

 

Toteutus: MS Teams (osallistumislinkit lähetetään ilmoittautuneille)

Ajankohta: maanantai 8.3.2021 klo 13:00 – 15:00

Tilaisuus nauhoitetaan ja siitä julkaistaan tallenne.

 

Ilmoittautuminen 4.3.2021 mennessä: Tästä linkistä

 

Asiantuntijat toteuttamassa:

 

Mimmi Mäkinen-Kokkonen

Verke / Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus

 

Ville Eerikäinen

Juvenia / Osaamiskeskus Nuoska

e. ville.eerikainen@xamk.fi

p. 040 141 8836

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemästä ja rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.