Kymenlaakson tarinakahvila: Kymijoki

Mitkä ovat sinulle tärkeitä paikkoja joen varrella? Mitä joki merkitsee sinulle? Entä Kymenlaaksolle?

Tervetuloa Kymijoen tarinakahvilaan!

Tarinakahvila avoimet kylät -päivänä lauantaina 11.6. klo 13-15 Jokituvilla Kouvolan Alakylässä, Joenrannantie 180, 45100 Kouvola.

Tarinakahvilat ovat avoimia tilaisuuksia, johon saa tulla kertomaan, kuuntelemaan, kahvittelemaan ja osallistumaan keskusteluun. Tarkoituksena on löytää ja nostaa esiin kiinnostavia tarinoita Kymijokeen ja Kymenlaaksoon liittyen.

Tavalliset tarinat, tapahtumat, muistot ja sattumukset riittävät, ne tekevät kustakin kylästä ainutlaatuisen. Emme etsi maailmaa mullistaneita tapahtumia tai sankaritarinoita! Voit ottaa mukaasi valokuvia lempipaikoista tai tärkeistä tapahtumista.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, jonka vuoksi ilmoittautumiset pyydetään.

Kymenlaakson tarinakahvilat ovat osa yhteistä juhlaa Kymenlaakson ihme – Metsäteollisuutta 150 vuotta. Juhlavuosi tarkastelee, millainen Kymenlaakso on metsäteollisuuden myötä syntynyt. Tarinakahviloiden kautta nostetaan esille seudun kulttuuriperintöä osana metsätalouden vauhdittamaa maakuntaa!

 

Kuva Kymenlaakson museo

Jokainen kylä on tarinan arvoinen.

Tarinakahviloiden sarjan järjestää Älykkäät kulttuurikylät -hanke ja Kymenlaakson museo. Aineistoa hyödynnetään anonyymisti hankkeen toimenpiteissä, kuten liittyvässä viestinnässä, kylien ominaispiirteiden ja vahvuuksien tunnistamisessa sekä kyläprofiilien luomisessa.

Kymijoen suulta opetustaulu, Osakeyhtiö F. Tilgmann/Osakeyhtiö Valistus, taiteilija Vihtori Ylinen, 1928. Lusto Suomen Metsämuseo. CC BY 4.0

Tarinakahviloita on aiemmin järjestetty Sippolassa, Tiutisessa ja Myllykoskella. Loput tarinakahvilat on suunniteltu Inkeroisiin, Tirvalle, Pyhtäälle ja Virojoelle.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toteuttamassa hankkeessa Älykkäät kulttuurikylät (Maaseuturahasto) Kymenlaakson kyliä kehitetään kohti kestäviä asumisen, vapaa-ajan ja työskentelyn paikkoja kulttuuriympäristöt huomioiden. Toiminnassa keskitytään etätyön, innovaatioiden ja kulttuurihyvinvoinnin tuomiin mahdollisuuksiin kylien elinvoiman lisäämisessä.

Kymenlaakson museo Kotkassa on kulttuuriperinnön asiantuntija, kumppani ja mahdollistaja koko maakunnassa. Luomme mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen. Toimintamme lähtee asukkaiden tarpeista ja haluamme kehittää palveluja yhteistyössä alueen yhteisöjen kanssa.