Lainsäädäntö koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityön mahdollistajana

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023 ja sen myötä myös lainsäädäntöön on tullut muutoksia koulujen, oppilaitosten ja nuorisotoimen kanssa tehtävään moniammatillisen hyvinvointiyhteistyöhön.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sekä Osaamiskeskus Nuoska järjestävät koulutustilaisuuden, jossa avataan monialaisen yhteistyön lainsäädäntöä, säädöksiä ja salassapitoa laajasti eri palveluiden ja muuttuneiden palvelurakenteiden rajapinnoilla.

Monialaisen yhteistyön lainsäädäntö – esimerkiksi salassapitosäännökset – mietityttävät kouluissa ja oppilaitoksissa työskenteleviä nuorisotyön ammattilaisia sekä koulujen ja oppilaitosten henkilöstöä. Lait ja asetukset määrittävät kouluissa toimivien työskentelyä, mutta toisinaan asioita jätetään tekemättä näihin vedoten – tiedon puutteen vuoksi.

Koulutustilaisuus vastaa hyvinvointityötä tekevien ammattilaisten kysymyksiin, toiveisiin ja tarpeisiin.

 

Ajankohta: keskiviikko 1.11.2023 klo 12-16

Paikka: verkkototeutus

Kohderyhmä: Koulujen ja oppilaitosten ammattilaiset esihenkilöineen

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu 27.10.2023 mennessä tästä linkistä

 

Koulutus on suunnattu kaikille koulujen, oppilaitosten, nuorisotoimen ja hyvinvointialojen ammattilaisille ja esihenkilöille.

Osallistuminen on maksutonta. Tilaisuus järjestetään lähi- ja etätilaisuutena. Tilaisuus tallennetaan.

Koulutustilaisuuden ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollisuus jättää ennakkokysymyksiä kouluttajille, jotka vastaavat kysymyksiin puheenvuoronsa aikana.

(11.10.2023 mennessä jätetyt vastaukset huomioidaan varmasti)

 

  • Mitä haluaisit tietää lainsäädännöstä tai tietosuojasta liittyen moniammatilliseen yhteistyöhön?
  • Millaisissa tilanteissa olet työssäsi kohdannut lainsäädäntöön tai tietosuojaan liittyviä haasteita opetuksen, nuorisotyön ja hyvinvointialueiden tarjoamien palveluiden rajapinnoilla?

 

KOULUTTAJAT:

Esko Lukkarinen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Lounais-Suomen aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimen johtajan tehtävästä eläköitynyt pitkän linjan juristi ja luokanopettaja. Esko on kokenut kouluttaja lainsäädännön kysymyksissä.

Lari Marjamäki, KM, työskentelee Kauhajoen kaupungin kasvatus- ja opetusjohtajana. Larilla on pitkä työura opetusalalla ja sen johtotehtävissä. Lari on myös toiminut TAYS-alueen VIP-verkoston puheenjohtajana.

 

— — —

Niina Juola (yhteisöpedagogi amk) ja Pihla-Maria Kannus (sosionomi amk) työskentelevät Kalajoen kaupungilla nuoriso-ohjaajina. Yhtenä lukuisista työkaluista näillä ammattiaikuisilla on Kalajoella luotu koulunuorisotyömalli. Vuodesta 2013 lähtien nuorisotyö, oppilashuolto ja koulut ovat tehneet tiivistä yhteistyötä. Vuosien yhteistyöstä ja sen eduista kaikille, ennen kaikkea nuorille, kerrotaan Niinan ja Pihla-Marian puheenvuorossa.

 

AJANKOHTA OHJELMASISÄLTÖ
12-12.15 Avaussanat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto & Osaamiskeskus Nuoska

12.15-14.15 Monialainen yhteistyö oppilaan tukemisessa

Esko Lukkarinen, juristi, kouluttaja & Lari Marjamäki, kasvatus- ja opetusjohtaja, Kauhajoki

14.15-14.30 tauko
14.30-15.15 Käytännön kokemuksia nuorisotyön, opinto-ohjaajan ja kuraattorin yhteistyöstä

Monialaisen yhteistyön mahdollisuudet ja myönteiset vaikutukset koulun arjessa. Kalajoen koulunuorisotyön malli.

Niina Juola & Pihla-Maria Kannus, nuoriso-ohjaajat, Kalajoen kaupunki

15.15-16 Loppuyhteenveto

Osaamiskeskus Nuoska & Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

 

 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Opetustoimen ylitarkastaja Hannamari Salkola

Ville Eerikäinen, Osaamiskeskus Nuoska (ville.eerikainen@xamk.fi)

Ilmoittautumisen tiedustelut suunnittelija Pirjo Jämsen-Ahonen

Aluehallintoviraston sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@avi.fi