Lean-ajattelun perusteet ja Lean rakentamisessa

Rakes 2020 -hanke järjestää Mikkelissä rakennusalan klusterille suunnattua koulutusta Lean- ja Lean Construction -ajattelusta.

HUOM! 19.3. koulutus peruttu

MITÄ

Ensimmäinen koulutuspäivä, Lean-ajattelun perusteet ja Lean rakentamisessa 19.3. on suunnattu kaikille kiinnostuneille. Päivän aikana käydään läpi Leanin periaatteet ja tapa toimia, Leanin kehittymisen historia sekä nykypäivän levittäytyminen eri aloille. Perehdytään Lean Construction -ajatteluun (Lean projektitoiminnassa) ja tutustutaan erilaisiin työkaluihin, kuten Last Planner.

Toisena koulutuspäivänä harjoitellaan Last Planner -työkalua Villego-simulaatiossa. Huom! Villego-simulaatioon on rajoitettu osallistujamäärä!

Koulutuspäivän tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä siinä mitä Lean ja Lean Construction ovat ja mitä ajattelu- ja tuotantotavan mukaisella johtamisella ja toiminnalla on saavutettavissa.

Koulutuspäivät ovat osallistujille maksuttomat. Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan molempiin, lisäksi Villego-simulaatioon osallistujien on osallistuttava myös ensimmäisen päivän ohjelmaan.

AIKA JA PAIKKA

Torstai 19.3.2020 klo 9.00-15.00.
Xamk, Mikkeli. Teorialuokka D128, Patteristonkatu 3 D, 50100 Mikkeli.

ILMOITTAUTUMINEN

https://www.lyyti.fi/reg/leanmaaliskuumikkeli

Ohjelma 19.3.2020

Koulutuspäivä sisältää harjoituksia, ryhmätöitä ja yhteistä pohdintaa Lean Construction -menetelmien soveltamisesta käytännön toimintaan.

9.00 – 12.00  

  • Leanin tausta ja Toyota Production System periaatteet
  • Lean periaatteet
  • Miksi Lean? Ihmisten kunnioittaminen, resurssi- ja virtaustehokkuuden parantaminen sekä jatkuva parantaminen
  • Lean- menetelmiin tutustuminen
12.00 – 13:00 Lounas (omakustanteinen)
13.00 – 15.00
  • Leanin hyödyntäminen yritysten johtamisessa ja jatkuvassa parantamisesssa
  • Esimerkkejä Suomesta ja maailmalta
  • Lean-ajattelu koulutukseen osallistuvissa yrityksissä

kouluttaja

DI Anssi koskenvesa

Anssi Koskenvesa, Mittaviiva Oy, on kehittänyt ja kouluttanut Lean Construction -menetelmiä 1990-luvulta alkaen eli koko sen ajan, kun Lean menetelmiä on kehitetty rakennusalalle Suomessa. Koskenvesa on vienyt menetelmiä aktiivisesti yritysten käytäntöihin, ja hän kouluttaa Lean Construction -menetelmiä (Last Planner, tahtituotanto, Parade of Trades, Villego) viikoittain eri rakennusalan yrityksissä. Koskenvesa on julkaissut yhteistyökumppaneidensa kanssa lukuisia Last Planner -oppaita. Lisäksi Mittaviiva Oy tarjoaa myös digitalisia välineitä Last Planner -menetelmien käyttöön yrityksissä ja työmailla.

lisätietoja

Savonlinna

Anti Rohumaa
Projektipäällikkö
040 185 4173 | anti.rohumaa (at) xamk.fi

Kiti Venäläinen
Projektiasiantuntija
040 663 0546 | kiti.venalainen (at) xamk.fi

Mikkeli

Milla Sairanen
Kehitysinsinööri
milla.sairanen (at) xamk.fi

Rakennusklusterin osaajat Etelä-Savossa – RAKES 2020-hankkeessa kartoitetaan rakennusteollisuuden osaamistarpeita ja suunnitellaan tarpeiden perusteella uusia oppimispolkuja sekä koulutussisältöjä. Hanke rahoitetaan Euroopan unionin Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja kaikki tarjottava koulutus on kaikille avointa ja osallistujille maksutonta. Katso tulevia koulutuksia www.xamk.fi/rakes