Lean työmaaturvallisuuden johtamisessa

LEAN JA RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUDEN JOHTAMINEN

Rakennustyömaan turvallisuus lähtee ylimmän johdon asenteesta ja esimerkistä. Koulutus tarjoaa keinoja, joilla voit kehittää turvallisuusjohtamistaitojasi ja lisätä motivaatiotasi aiheeseen. Turvallisuutta parantamalla voit vaikuttaa myönteisesti niin yrityksen tuottavuuteen kuin tehokkuuteenkin. Iltapäiväkoulutus on osa Safecon-hanketta, johon voi tutustua oheisen linkin kautta https://safecon.fi/.

MITÄ

Lean-työkalut rakennustyömaaturvallisuuden johtamisen kehittämiseen

MILLOIN

Torstaina 15.10.2020, klo 11:30-15:30

MISSÄ

Microsoft Teams

KENELLE

Ensisijainen kohderyhmä Kaakkois-Suomen alueen pienten- ja keskisuurten rakennusliikkeiden ylin johto.

MIKSI

Jotta saat parasta mahdollista koulutusta ja tietoa, kuinka johtamista kehittämällä voit parantaa rakennustyömaan turvallisuutta. Alan kokeneet asiantuntijat Anssi Koskenvesa (Mittaviiva Oy) ja Tarja Mäki (Mittaviiva Oy) takaavat käytännöllisen ja toiminallisen koulutuksen, jossa hyödynnetään kattavasti Leanin eri periaatteita turvallisuusnäkökulmasta.

ILMOITTAUTUMINEN

Sitova ilmoittautuminen 6.10.2020 mennessä oheisen linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/4776802364ED0767

LISÄTIETOJA

Milla Sairanen, projektipäällikkö xamk.fi/safecon milla.sairanen (at) xamk.fi
Henna Haikonen, projektitutkija xamk.fi/safecon henna-riikka.haikonen (at) xamk.fi

SAFECON-hankkeen tavoitteena on parantaa rakennustyömaiden turvallisuutta pk-yrityksissä Kaakkois-Suomen ja Venäjän raja-alueella. Xamkin hallinnoimassa työpaketissa 1 kehitetään ylemmän johdon tietämystä työturvallisuudesta. Koko hanke toteutetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Saimaan ammattikorkeakoulun, Pietarin valtiollisen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan yliopiston sekä Leningradin valtiollinen yliopisto Pushkinin yhteistyössä.