M-Crew – nuoria osallistava toimintamalli kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen (osa 2/2)

Kohderyhmä: Nuorisotyöntekijät, opettajat ja muut kouluissa työskentelevät ammattilaiset.

Miten voidaan tehdä kiusaamista ennalta ehkäisevää, siihen puuttuvaa ja sen näkyväksi tekevää työtä? Miten kiusaamista ennalta ehkäisevään toimintaan osallistetaan koulun nuoria kasvattamalla samaan aikaan heidän vastuunottokykyään? Millaiset nuoret hyötyisivät uudelleen roolituksesta toimiessaan vastuullisessa tehtävässä? Miten koko kouluyhteisön turvallisuuden tunnetta voidaan lisätä tekemällä kiusaaminen näkyväksi?

Tule kuulemaan Vantaalla Martinlaakson peruskoulussa kehitetyn M-Crew mallin taustaa, sen erityisyyttä ja siihen liittyviä perusperiaatteita. Kuulet mallin käyttöönotosta sekä nuorisotyön ja koulun välisestä yhteistyöstä kiusaamisen ehkäisyssä.

 

MENNYT: Ajankohta (osa 1/2 / yleisperehdytys): keskiviikko 12.4.2023 klo 14.30–16

Paikka: Teams / verkkototeutus

M-Crew toimintamallin koulutus on kaksiosainen: ensimmäinen osa on yleisperehdytys toimintamallista kiinnostuneille niin nuorisotyössä työskenteleville kuin koulun henkilöstölle. Koulutuksen oleelliset sisällöt voi katsoa myös 5.10.2022 järjestetyn vastaavan tilaisuuden tallenteelta: https://youtu.be/IUTm1kvbBqo. (tallenteen kesto n. 48min)

Ensimmäisen osaan osallistuminen tai tallenteen katsominen on edellytys koulutuksen toiseen osaan osallistumiselle.

 

TULOSSA: Ajankohta (osa 2/2 / syventävä katsaus): keskiviikko 27.9.2022 klo 10–16

Paikka: Kuopio (Itä-Suomen aluehallintovirasto, Hallituskatu 12-14)

Ilmoittautuminen toiseen osaan 21.9.2023 mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/270923mcrew

Koulutuksen toinen osa on syventävä katsaus M-Crew toimintamallin prosesseihin ja käytäntöihin, jossa käsitellään syvemmin mallin ydinajatusta sekä millaisia resursseja ja sitoutuneisuutta mallin käyttöönotto vaatii. Syventävä koulutus on tarkoitettu niille toimijoille, jotka tosissaan haluavat ottaa vastaavanlaisen mallin käyttöön koulussaan ja ovat jo pohtineet sen käyttöönottoa omassa koulussa tai jo ottaneet mallin käyttöön.

Tilaisuudessa ovat Kuopiossa mukana M-Crew mallin kehittäjä Kari Järvinen, joka toimii koulunuorisotyöntekijänä Martinlaakson koulussa, sekä Juha Huopainen Vantaan Kilterin ja Sanomalan koululta. Mallia kehittäneet ja toteuttaneet Martinlaakson koulun opettajat Kalle Salokannel ja Satu Sorvari ovat mukana iltapäivän keskusteluissa verkkovälitteisesti.

Tilaisuudessa saat vertaistukea käyttöönottoon, keskustelua mallista sekä mahdollisesti apua toiminnan käynnistämiseen ja sen kehittämiseen.

 

Tausta-aineistona koulutukseen:

Vantaan sanomat 3.9.2022: Martinlaakson koulussa kiusataan vähiten vantaalaiskouluista – Onko tässä syy parhaaseen tulokseen?

Pro gradu -tutkielma 2022: Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön merkitys nuoren sosiaalisen ja poliittisen osallisuuden kokemuksen rakentumisessa 

 

 

Lisätietoja koulutuksesta:

Kari Järvinen (sisältövastaava)

Vantaan kaupungin nuoriso- ja yhteisöpalvelut

kari.ju.jarvinen@vantaa.fi

 

Heikki Kantonen (yleisvastaava)

Osaamiskeskus Nuoska, Xamk/Juvenia

heikki.kantonen@xamk.fi

 

Koulutuskokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.