M-Crew – toimintamalli kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen (osa 1/2)

Miten tehdä kiusaamista ennalta ehkäisevää, siihen puuttuvaa ja sen näkyväksi tekevää työtä? Miten toimintaan osallistetaan koulun nuoria kasvattamalla samaan aikaan heidän vastuunottokykyään? Miten koko kouluyhteisön turvallisuuden tunnetta voidaan lisätä tekemällä kiusaaminen näkyväksi?

 

Kohderyhmä: Nuorisotyöntekijät, opettajat ja muut kouluissa työskentelevät ammattilaiset

Paikka: Teams / verkkototeutus

Ajankohta: keskiviikko 5.10.2022 klo 14.30-16 (osa 1/2, yleisperehdytys)

Ajankohta: keskiviikko 23.11.2022 klo 14.30-16 (osa 2/2, syventävä katsaus)

 

Tule kuulemaan Vantaalla Martinlaakson peruskoulussa kehitetyn M-Crew mallin taustaa, sen erityisyyttä ja siihen liittyviä perusperiaatteita. Pääset kuulemaan mallin kehittäjien kokemuksia mallista ja sen käyttöönotosta sekä nuorisotyön ja koulun välisestä yhteistyöstä kiusaamisen ehkäisyssä.

M-Crew toimintamallin koulutus on kaksiosainen: ensimmäinen osa (5.10.2022 klo 14.30–16) on toimintamallin yleisperehdytys toimintamallista kiinnostuneille niin nuorisotyössä työskenteleville kuin koulun henkilöstölle. Perehdytyksestä tehdään tallenne, jonka voi katsoa myöhemmin.

Koulutuksen toinen osa (23.11.2022 klo 14.30–16) on syventävä katsaus M-Crew toimintamallin prosesseihin ja käytäntöihin, jossa käsitellään syvemmin mallin ydinajatusta sekä millaisia resursseja ja sitoutuneisuutta mallin käyttöönotto vaatii. Syventävä koulutus on tarkoitettu niille toimijoille, jotka tosissaan haluavat ottaa vastaavanlaisen mallin käyttöön koulussaan.

 

Ilmoittautuminen 5.10.2022 osioon (2.10. mennessä): tästä linkistä

Ilmoittautuminen 23.11.2022 osioon (20.11. mennessä): tästä linkistä

Osallistumislinkit lähetetään ilmoittautuneille koulutusta edeltävänä päivänä.

 

Tausta-aineistona koulutukseen: Vantaan sanomat 3.9.2022 – Martinlaakson koulussa kiusataan vähiten vantaalaiskouluista – Onko tässä syy parhaaseen tulokseen?

 

Koulutuksen ohjaajina toimivat M-Crew mallin kehittäjät:

Kari Järvinen, yläkoulunuorisotyöntekijä, Martinlaakson koulu

Kalle Salokannel, lehtori, Martinlaakson koulu

Satu Sorvari, lehtori, Martinlaakson koulu

 

Lisätietoja koulutuksesta:

maija.mahon@vantaa.fi (sisällöt)

sanna-mari.poyry@xamk.fi (tekninen toteutus)