Mima – Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille oppilaille

Tervetuloa MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Mima (Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille oppilaille) -koulutukseen!

 

Kohderyhmä: Peruskoulun ammattilaiset, kuten opettajat, koulunuorisotyöntekijät, ohjaajat, opiskeluhuollon henkilöstö jne., jotka työssään kohtaavat maahanmuuton kokeneita lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään.

 

Koulutus koostuu luennosta, työpajoista ja vapaaehtoisesta verkkokurssista.

Koulutuksen sisältö on sekä ala- että yläkouluilla työskenteleville koulun ammattilaisille.

Koulutuksen tavoitteet:

Osallistuja

  • osaa kohdata maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret sekä heidän kotiväkensä kotoutumista ja mielenterveyttä edistävällä tavalla
  • ymmärtää, miten maahanmuuttajan kotoutumis- ja kriisiprosessi sekä mahdollinen traumatausta vaikuttavat koulunkäyntiin
  • osaa vahvistaa mielenterveystaitoja toiminnallisilla tavoilla
  • perehtyy konkreettiseen, maahanmuuttajan erityistarpeet huomioivaan mielenterveystaitojen opetusaineistoon ja kodin ja koulun yhteistyöhön kehitettyyn aineistoon

 

31.8.2022 klo 14-16 Vuorovaikutteinen luento (Teams)

Sisältö:

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden mielenterveyden edistäminen koulussa

  • Suoja- ja riskitekijät, voimavarat ja haasteet
  • Minä, me ja muut – Koulu mielenterveyttä tukevana yhteisönä
  • Kriisiprosessin ja traumataustan huomioiminen

 

7.9.2022 klo 14-16 Työpajat (Teams)

Sisältö:

  • Identiteetin tukeminen ja koherenssin tunne
  • Case-työskentelyä maahanmuuton kokeneen oppilaan kohtaamisesta

Vapaaehtoinen Mima -verkkokurssi

Videoita, testejä ja tehtäviä sisältävä verkkokurssi käsittelee emotionaalisen turvallisuuden luomista, syrjinnän ehkäisyä ja monikulttuurisia valmiuksia mielenterveyden edistämisen näkökulmasta. Suorittamisaikaa syyslukukauden loppuun saakka. Kurssin suorittamisesta saa todistuksen.

Lämpimästi tervetuloa koulutukseen! Ilmoittaudu mukaan 28.8.2022 mennessä:

https://link.webropolsurveys.com/S/8F2B531D0B029090

 

 

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä: Asiantuntija Riikka Nurmi, puh. 040 678 7392, riikka.nurmi@mieli.fi

Lisätietoa ilmoittautumisesta:  sanna-mari.poyry@xamk.fi

 

Kouluttajat

Saija Viljakainen (KM, asiantuntija, lasten tunnetaito-ohjaaja)

Bashe Ali (kouluttaja)

Riikka Nurmi (KM, asiantuntija)