MiniMikkeli-tapahtuma Mikkelin alueen kuudesluokkalaisille 15.-21.3.2018

Mikkelin kaupunki ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) toteuttavat yhteistyössä lukuisten yrityselämän ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa alakoulujen kuudesluokkalaisille suunnatun MiniMikkeli-tapahtuman 15.-21.3.2018. Tapahtuma järjestetään Xamkin Mikkelin kampuksella.

MiniMikkeli on jo kolmatta kertaa järjestettävä pelillinen oppimiskokemus yrittäjyydestä ja yhteiskunnasta. Tapahtumassa vierailee viikon aikana kaikki Mikkelin alueen kuudesluokkalaiset, eli yhteensä yli 500 oppilasta.

MiniMikkeli on oppimismatka, jonka aikana oppilaat tutustuvat aluksi ennakkotehtävien kautta yrityselämän ja yhteiskunnan toimintoihin omissa kouluissaan. Oppimiskokemus huipentuu Xamkissa, Xinnon tiloissa järjestettävään MiniMikkeli-tapahtumaan, jossa oppilaat pääsevät kokeilemaan käytännössä aiemmin oppimiaan taitoja yhteiskunnan toimintoja mukaillen. Mukana on yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatiota, sekä lukuisia oppilaiden omia pikkuyrityksiä, joissa he työskentelevät Xamkin opiskelijoiden ohjauksessa.

Lue lisää tiedotteesta!