Miten ravitsemuslaatu ja ruokahävikin määrä oivalliseksi?

Oivallista ruokaa -hanke järjestää Miten ravitsemuslaatu ja ruokahävikin määrä oivalliseksi? -työpajan ruoantarjoilupaikoille.  Työpaja on osa työpajasarjaa, joissa tarkastellaan ruoan ravitsemuslaatua ja ruokahävikkiä elintarvikevalvonnan, ruoantarjoilupaikkojen sekä yhteisestä näkökulmasta. Tässä työpajassa pohditaan yhdessä muun muassa seuraavia kysymyksiä: Miten ruokahävikki ja ravitsemuslaatu sopivat osaksi valvontaa? Millainen valvonnan toteutustapa palvelisi parhaiten ruoantarjoilupaikkoja ruokahävikkiin ja ravitsemuslaatuun liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa?

 

Lisätietoja

Jenni Palosaari
TKI-asiantuntija
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Älykkäät käyttäjäkeskeiset ruokapalvelut
Käyntiosoite: Patteristonkatu 3 C, 50100 Mikkeli
jenni.palosaari@xamk.fi
050 571 1336
www.xamk.fi

Yhteistyössä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toteuttaa kaksivuotisen (2020–2022) Oivallista ruokaa kehittämishankkeen yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Oivallista ruokaa -hanketta rahoittaa Ruokavirasto maa- ja metsätalousministeriön ruokaketjun toiminnan edistämisen rahastosta. Lue lisää Oivallista ruokaa verkkosivuilta.

Kuva: Suvi-Tuulia Leinonen/Jamk