Muotoilun uusimmat suuntaukset esillä DESIGN DIMENSIONS -näyttelyssä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Kouvolan kampus, Paja-rakennus

5.11. – 9.12.2021, ma–pe klo 8–16

DESIGN DIMENSIONS -näyttely kokoaa yhteen tilaan Xamkin opiskelijoiden taidonnäytteitä niin muotoilun uusimmista suuntauksista kuin perinteisimmistäkin koulutuksista. Näyttelyn työt on tehty Contents for Cross-Cultural Events (C3E) ja Finnish Design Academy (FDA) -hankkeiden projektien puitteissa.

Mukana on graafisen muotoilun, muodin ja puvustuksen, pelisuunnittelun ja -ohjelmoinnin, palvelumuotoilun ja liiketalouden opiskelijoiden töitä. Lisäksi mukana on venäläisen yhteistyöyliopiston arkkitehtuurin opiskelijoiden osaamista.

Näyttelyssä voi tutustua esimerkiksi farssikomedian edeltäjän, italialaisen katuteatterin eli Commedia dell’arten tyyppihahmojen, kuten Colombinan ja Harlekiinin erilaisiin olomuotoihin. Miltä he näyttävät digitaalisena, entä näyttämöasuina tai tulevaisuuteen vietyinä kierrätysmateriaaleista tehtyinä kiertotalouden tuotoksina?

Teemaa jatkavat myös Commedia dell’arte -naamiot, joita on esillä suuri määrä. Digitaaliset sisällöt löytyvät Suuri pako -pelistä, jota voi pelata koko näyttelyn ajan kolmen hengen ryhmissä yrittäen saada mahdollisimman korkeat pisteet. Lisätietoja peliseinän taustoista ja toteutuksesta.

Näyttelyssä on nähtävillä videoteoksina myös C3E-hankkeen osana toteutetun musiikin Synestesia-visualisointikilpailun tuloksena syntyneitä Sibeliuksen 3. sinfonian visualisointeja. Lisätietoja Synestesia-kilpailusta ja sen voittajista.

Design Dimensions -näyttelyn lisäksi Pajalla pääsee tutustumaan videomuotoiseen muodin ja puvustuksen 3. vuosikurssin ON/OFF -virtuaaliseen muotinäytökseen. Opiskelijat suunnittelivat vaatemallistonsa teemasta ”Digital world”, jonka aihepiiristä kukin opiskelija on tuottanut oman tulkintansa ja näytöksessä nähtävät asut.  Myös näytöskuvauksen ON/OFF -teema heijastaa tätä digitaalisuuteen ja sähköön viittaavaa visuaalista teemaa.

Osana näyttelyä pääsee tutustumaan myös Kouvolan kampuksen Paja-rakennuksen upouuteen FUEL (Future Experience Lab) -tilaan. Tila syntyi palvelumuotoiluprosessin tuloksena. Tästä prosessista on tehnyt teoksen Xamkin opiskelija Ekaterina Karvanen. Teosta voi hyödyntää palvelumuotoilussa: teoksen paloja voi liikuttaa sekä sen pintaan voi piirtää ja kirjoittaa suunnitteluprosessin aikana.

 

Hankkeet näyttelyn taustalla

Contents for Cross-Cultural Events (C3E) on kolmivuotinen Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueen kulttuuri- ja tapahtuma-alojen toimijoiden välinen hanke. Oppilaitosyhteistyössä mukana ovat olleet Pietarin valtiollinen teknologian ja muotoilun yliopisto (SPbSUITD) sekä hankkeen koordinaattori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja tutkimusinstituutti Institute for Cultural Events (ICP). Keskeistä C3E-hankkeessa on ollut:

  • Miten lisätä kulttuuritapahtumien näkyvyyttä ja tunnettuutta ja houkutella uusia yleisökohderyhmiä?
  • Kuinka suunnitella onnistunut tapahtuma hyödyntäen teknologian uusimpia työkaluja kuten immersiivisiä sisältöjä sekä soveltaen pelillisyyttä ja pelisuunnittelun mahdollisuuksia?
  • Miten tehostaa rajat ylittävää kulttuurialan yhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä, myös mukana olevien muotoilualan korkeakoulujen kesken?

 

Finnish Design Academy (FDA) on Suomen muotoilualan korkeakoulujen yhteistyöverkosto. Verkosto syntyi Finnish Design Academy -hankkeen aikana vuosina 2019-2021. Hankkeen tavoitteena oli kehittää oppilaitosten välistä yhteistyötä ja muotoilukoulutusta vastaamaan yhä paremmin tulevaisuuden tarpeisiin sekä muotoilun menetelmien vieminen ja jalkauttaminen uusille kentille. Hankkeessa toteutettiin kehittämistoimia yritysten ja organisaatioiden kanssa, jotka eivät vielä olleet hyödyntäneet muotoilua toiminnassaan. Keskeistä hankkeessa oli myös nostaa muotoilukoulutuksen profiilia ja tehdä muotoilua näkyväksi. Opiskelijat osallistuivat hankkeeseen opintojaksojen yhteydessä.

 

Lisätietoja

Näyttely, Contents for Cross Cultural-Events (C3E) -hanke

Projektipäällikkö Heini Haapaniemi
044 702 8355
etunimi.sukunimi@xamk.fi

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/contents-for-cross-cultural-events-c3e/

 

Finnish Design Academy (FDA)
TKI-asiantuntija Anu Vainio
044 702 8724
etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

ON/OFF-virtuaalimuotinäytös
Lehtori Esko Ahola
044 702 8912
etunimi.sukunimi@xamk.fi