Nepsyn mieli – miten tukea nepsy-nuorta ja hänen mielenterveyttään koulussa tehtävässä työssä?

Mitä neuropsykiatriset häiriöt ovat ja miten ne näkyvät kouluarjessa? Miksi nepsy-oireiden tunnistaminen ja niissä tukeminen on ensiarvoisen tärkeää nuorelle, mutta myös hänen lähipiirilleen? Entä millaista tukea nepsy-oireita omaava nuori tarvitsee? Miten voit ammattilaisena tukea nepsy-nuoren mielenterveyttä?

 

Nepsy-oireet lisäävät riskiä niin lapsen kuin nuoren mielenterveydelle, jaksamiselle ja arjesta selviytymiselle. Samaan aikaan nepsy-oireita omaavalla voi olla valtavia, tunnistamattomia voimavaroja ja vahvuuksia. Nepsy-nuorten tukemisesta ja vahvuuksien huomaamisesta on suuria heijastevaikutuksia myös heidän läheisilleen.

 

Koulutuksessa on tiedollisia osuuksia sekä pääset myös keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiasi. Kouluttajana toimii MIELI ry:n mielenterveyden edistämisen asiantuntija ja neuropsykiatrinen valmentaja, Marja Snellman-Aittola.

 

Kohderyhmä: Ala- ja yläkouluilla työskentelevät koulunuorisotyöntekijät, opettajat ja muut kouluissa työskentelevät ammattilaiset

 

Koulutuksen osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

  1. Ymmärtää, mitä neuropsykiatrisilla häiriöillä tarkoitetaan ja miten oireet voivat näkyä arjessa.
  2. Ymmärtää, kuinka suuri merkitys on nepsy-lasten tai nuorten tukemisella ja millaisia vaikutuksia tunnistamattomilla tai diagnosoimattomilla nepsy-haasteilla voi olla.
  3. Saa välineitä tukea nepsy-nuorta ja hänen mielenterveyttään.
  4. Ymmärtää moniammatillisen yhteistyön voiman ja mahdollisuudet nuoren tukemisessa.

Ilmoittaudu koulutukseen 13.9. mennessä täältä:

https://link.webropolsurveys.com/S/99838E35642CE5BF

 

Koulutus toteutetaan Teamsissa.
Tiedustelut koulutuksen sisällöstä: marja.snellman-aittola@mieli.fi
Tiedustelut ilmoittautumiseen liittyvistä asioista: sanna-mari.poyry@xamk.fi

 

Lämpimästi tervetuloa koulutukseen!