Nuoren kohtaaminen kriisissä – yksin ja yhdessä –koulutus 4,5h

Paikka: Teams

Aika: to 20.1.2022 klo 9.00-14.30

Koulutus on suunnattu erityisesti Kouluissa ja oppilaitoksissa työskenteleville nuorisotyöntekijöille, mutta siihen voivat osallistua myös muut kouluissa työskentelevät ammattilaiset.

 

Koulutuksessa saat tietoa erilaisista nuoria koskettavista kriiseistä ja kriisiprosessista, sekä eväitä ja rohkeutta nuoren kohtaamiseen kriisitilanteessa mielenterveystaitoja ja mielenterveyden edistämisen työotetta hyväksi käyttäen.

 

Koulutuksessa käydään läpi myös keinoja huolen puheeksi ottoon ja eteenpäin ohjaamiseen, sekä kirkastetaan nuorisotyön roolia ja alueellisen yhteistyön merkitystä. Osallistuja saa mukaansa myös konkreettisia työvälineitä oman työnsä tueksi.

 

Koulutuksen tavoitteet:

  • Tarjota perustietoa erilaisista nuoria koskettavista kriiseistä
  • Vahvistaa ymmärrystä mielenterveyden edistämisen merkityksestä kriisien kohtaamisessa, käsittelyssä ja niistä toipumisessa
  • Antaa tietoa ja välineitä nuorten resilienssin ja selviytymistaitojen vahvistamiseen
  • Tarjota välineitä kriisissä olevan nuoren kohtaamiseen ja tarvittaessa avun tuen piiriin saattamiseen
  • Vahvistaa työyhteisön roolia ja ammatillisia rajoja, sekä antaa tietoa jaksamisen tueksi

 

Koulutuksen järjestää Nuorisoalan osaamiskeskus Nuoska yhteistyössä MIELI ry:n kanssa.

 

Ilmoittautuminen 18.1.2022 mennessä osoitteeseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/9E68D62DF836865C

Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa.

 

Kouluttajana toimii: Katri Peräaho, Asiantuntija, MIELI Suomen Mielenterveys ry

Lisätietoja: Sanna-Mari Pöyry (Sanna-Mari.Poyry@xamk.fi)