Hiilijalanjälki ohjauskeinona rakennusalalla. One Click LCA – arviointityökalun käyttö -koulutus

Koulutuspäivä sisältää teoriaosuuden, missä käydään läpi rakennuksen hiilijalanjälkeä ja sen merkitystä rakentamisen ohjauksessa, sekä workshopin, missä on mahdollisuus päästä ohjatusti itse kokeilemaan One Click LCA®-ohjelman käyttöä (BYOD = Bring Your Own Device)

KENELLE

Koulutus on suunnattu yrityksille sekä kaikille elinkaarimallinnuksesta kiinnostuneille.

kouluttaja

Kouluttajana toimii DI Tytti Bruce-Hyrkäs, Bionova Oy.

Tytti Bruce vastaa Bionovan rakentamissektorin energia- ja elinkaaripalveluista ja rakennustuotteiden ympäristöselosteiden verifoinnista Suomessa. Erityisosaamisalueita hänellä ovat rakennusten ja rakennusmateriaalien elinkaaren ympäristövaikutusten ja elinkaarikustannusten laskenta ja ympäristötiedon hallinta, em. laskelmien tarkistaminen, rakennusten hiilijalanjälki sekä toimintamallien kehityshankkeet.

Hän on toiminut konsulttina lukuisissa ilmasto- ja ympäristötehokkuutta koskevissa hankkeissa rakennetun ympäristön eri osa-alueilla. Hän on toiminut valmistelijana mm. Ympäristöministeriön Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen tiekartta -selvityksessä (2017) rakennusten elinkaaren ympäristövaikutusten arvioinnin tuomisesta lainsäädäntöön ja Green building Council Finlandin Rakennusten elinkaarimittaritohjeen laadinnassa. Hän on yksi Bionovan One Click LCA-työkalun kehittäjistä, jonka BREEAM:n kehittäjäorganisaatio BRE on kolmeen kertaan (2013, 2015 ja 2016) arvioinut maailman laadukkaimmaksi rakennustason ympäristövaikutusten laskentaohjelmistoksi. Hän kouluttaa rakennuksen elinkaarivaikutusten arviointia mm. Green Building Council Finlandille, RTS:lle, BRE:n, Irish GBC:n sekä yliopistoille ja ammattikorkeakouluille ja vastaa One Click LCA:n käyttäjäkoulutuksista yhdessä tiiminsä kanssa. Lisäksi hän on vastannut konsulttina yli sadan rakennuskohteen tai rakennustuotteen elinkaarivaikusten laskennasta ja toimii rakennustuotteiden ympäristöselosteiden verifioijana RTS:lle.

AIKA JA PAIKKA

Koulutus järjestetään maanantaina 20.5.2019 klo 9.00-16.00 Mikkelissä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kampuksella A-rakennuksessa, teorialuokka A132.

ILMOITTAUTUMINEN

Tapahtuma on maksuton, ennakkoilmoittautuminen vaaditaan 13.5. mennessä.
Ilmoittautumislomake: https://www.lyyti.in/oneclick

Tarkempi sisältö

Rakennuksen hiilijalanjälki, mitä ja miksi?
Oppimistavoite: Ymmärtää hiilijalanjäljen arvioinnin tausta ja tarve, keskeiset termit, mistä vaikutukset koostuvat ja kuinka niihin voidaan vaikuttaa

Standardit ja laskentamenetelmien perusteet
Oppimistavoite: Ymmärtää laskennan yleinen viitekehys ja laskentamenetelmät (ml. EN standardit, Level(s), YM:n ohjeluonnos) tulosten laadun ja yhdenmukaisuuden varmistamisessa

Hiilijalanjäljen mittaaminen käytännössä, laskentatyökalut ja toteutustavat
Oppimistavoite: Ymmärtää kuinka hiilijalanjälkeä käytännössä mitataan erilaisissa ja eri vaiheessa olevissa rakennushankkeissa (esim. kaavoitus, rakennuslupavaihe, tulosten todentaminen)

Hiilijalanjäljen käyttö ohjausmenetelmänä tontinluovutuksessa (ja kaavoituksessa) – Käytännön esimerkkejä toteutustavoista
Oppimistavoite: Opiskelijat tuntevat keskeiset tavat hiilijalanjälkipohjaisten kriteerien asettamiselle sekä kilpailujen käytännön toteutukselle ja valvonnalle

Ohjelma

9.00 – 12.00 Teoria
Rakennuksen hiilijalanjälki
12.00 – 13:00 Lounas (omakustanteinen)
13.00 – 16.00 One Click LCA® workshop
BYOD

 

lisätietoja

Anti Rohumaa
Projektipäällikkö
040 185 4173 | anti.rohumaa (at) xamk.fi

Kiti Venäläinen
Projektiasiantuntija
040 663 0546 | kiti.venalainen (at) xamk.fi

Rakennusklusterin osaajat Etelä-Savossa – RAKES 2020-hankkeessa kartoitetaan rakennusteollisuuden osaamistarpeita ja suunnitellaan tarpeiden perusteella uusia oppimispolkuja sekä koulutussisältöjä. Hanke rahoitetaan Euroopan unionin Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja kaikki tarjottava koulutus on kaikille avointa ja osallistujille maksutonta. Katso tulevia koulutuksia www.xamk.fi/rakes