Päihteet puhututtavat ja näkyvät kouluissa ja oppilaitoksissa. Millainen rooli nuorisotyöntekijällä on päihdekeskusteluissa ja päihteiden käyttöön puuttumisessa koulu- ja oppilaitosympäristössä?

 

Koulutus antaa koulu- ja oppilaitosnuorisotyöntekijöille valmiudet ottaa päihteet puheeksi toimintaympäristössään. Koulutuksessa perehdytään päihteiden käyttöön puuttumista ohjaavaan lainsäädäntöön, nuorisotyöntekijän velvollisuuksiin ja vastuisiin suhteessa koulun päihdetoimintaohjeeseen sekä huolen tunnistamiseen ja puheeksioton oikea-aikaisuuteen. Lisäksi koulutus sisältää Päihdeinterventio koulu- ja oppilaitosnuorisotyöhön -mallin.

 

Ajankohta: Torstaina 18.11.2021 klo 13:00-15:00

Koulutuksen verkkoalusta: Microsoft Teams

 

Ilmoittautuminen päättyy 16.11.2021. Koulutus on maksuton.

ILMOITTAUDU: https://q.surveypal.com/Paihteiden-puheeksiotto-koulu-ja-oppilaitosnuorisotyossa

 

Kouluttajana toimii Osaamiskeskus Nuoskan osatoteuttaja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

 

Lisätietoja koultuksesta:

 

Mika Piipponen

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija

EHYT ry, nuorisoalan osaamiskeskustoiminta

etunimi.sukunimi@ehyt.fi

+358 50 400 1463