Päihteiden puheeksiotto koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä -koulutus 17.3.2022 klo 13:00-15:00

Päihteet puhututtavat ja näkyvät kouluissa ja oppilaitoksissa. Millainen rooli nuorisotyöntekijällä on päihdekeskusteluissa ja päihteiden käyttöön puuttumisessa koulu- ja oppilaitosympäristössä?

Koulutus antaa koulu- ja oppilaitosnuorisotyöntekijöille valmiudet ottaa päihteet puheeksi toimintaympäristössään. Koulutuksessa perehdytään päihteiden käyttöön puuttumista ohjaavaan lainsäädäntöön, nuorisotyöntekijän velvollisuuksiin ja vastuisiin suhteessa koulun päihdetoimintaohjeeseen sekä huolen tunnistamiseen ja puheeksioton oikea-aikaisuuteen. Lisäksi koulutus sisältää Päihdeinterventio koulu- ja oppilaitosnuorisotyöhön -mallin.

 

Lisätietoja koulutuksesta: Mika Piipponen

Ilmoittautuminen päättyy 25.3.2022.

ILMOITTAUDU koulutukseen: https://q.surveypal.com/Paihteiden-puheeksiotto-koulu-ja-oppilaitosnuorisotyossa-28.3.2022