Päihteiden puheeksiotto nuorisotyössä

Nuorisotyöntekijä, osallistu koulutukseen ja vahvista osaamistasi päihteiden puheeksiotosta.

Päihteet aikaansaavat keskustelua ja näkyvät nuorisotyön kentällä. Millainen rooli nuorisotyön ammattilaisilla on päihdekeskusteluissa ja päihteiden käyttöön puuttumisessa?

Koulutus antaa nuorisotyöntekijöille valmiudet ottaa päihteet puheeksi toimintaympäristössään. Koulutus soveltuu erityisen hyvin uusille nuorisotyöntekijöille, mutta sopii myös pidempään työtä tehneille. Koulutuksessa perehdytään päihteiden käyttöön puuttumista ohjaavaan lainsäädäntöön, nuorisotyöntekijän velvollisuuksiin ja vastuisiin sekä huolen tunnistamiseen ja puheeksioton oikea-aikaisuuteen. Lisäksi koulutuksessa perehdytään päihteiden puheeksioton tukimateriaaleihin.

 

 

Ilmoittaudu mukaan 4.9.2023 mennessä:

https://www.lyyti.in/Paihteiden_puheeksiotto_nuorisotyossa_4282

 

Koulutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla ja koulutuksen osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneilla sähköpostitse ennen koulutusta. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.

 

Lisätietoja:

Mika Piipponen

Mika Piipponen

Ehkäisevän päihdetyön asiantuntija

050 400 1463