OSA 3/3: Kun ihminen on suurin tietoturvariski to 6.10.2022 Metsolan kampus tila C2010

Verkkoturvallisuus eli työskentely-ympäristösi kuntoon. Varmuuskopiointi.

Tämän osuuden tarkoitus on

  • antaa osallistujille käsitys siitä omasta työskentely-ympäristöstä verkossa (kotiverkko, työpaikan verkko, julkiset verkot kuten kahvilat ja lentokentät) sekä siitä, kuinka turvata oma turvallisuus näissä ympäristöissä
  • auttaa osallistujia tunnistamaan omalle yritykselle tärkeimmät järjestelmät ja tiedot
  • auttaa osallistujia ymmärtämään mitä varmuuskopiointi on ja miksi se on tarpeen
  • auttaa osallistujat luomaan itselleen varmuuskopiointi käytännöt ja palautumissuunnitelmat tilanteeseen, jossa tiedot on menetetty
  • auttaa työnantaja-yrittäjiä ohjeistamaan omaa henkilökuntaansa toimimaan tietoturvallisesti eri käytännön tilanteissa, joita työntekijät työssään kohtaavat
  • lopussa osallistujat ovat valmistaneet oman tietoturvasuunnitelmansa tältä osin kuntoon.

 

PÄIVÄ 3/3

Päivä 3:n jälkeen osallistujat ovat muodostaneet käsityksen, kuinka oma henkilöstö on parasta innostaa ja ohjeistaa toimimaan työssään tietoturvallisesti. Osallistujat ovat laatineet ohjeistuksen olemassa olevalle tai tulevalle henkilöstölleen.

Kouluttajat: Mikko Kortelainen ja Anneli Hulkko, Innocode Oy

C2010 neuvottelutila sijaitsee toisessa kerroksessa, käytävän päässä Langinkosken puolella. Seuraa opasteita pääaulasta.

Paikoitus: kampuksen ympärillä on runsaasti paikoitustilaa aamulla. Myöhemmin irtopaikkoja löytyy sieltä täältä, mutta eniten kampuksen takaosasta. Mikäli tulet sisään takaosan päädyn ovesta, tulet -2 kerrokseen. Kävele eteenpäin käytävää hissille asti (vasen puoli) ja nouse hissillä 2.krs. Poistu hissistä oikealle päin.

Ohjelma ja aiheet

  • Näin ohjeistan henkilöstöni toimimaan kyberturvallisesti
  • Kuinka laatia yrityksen kyberturvallisuus ohjeet selkeästi ja ymmärrettävästi kaikille.
  • Esimerkkiohjeistuksia yksinyrittäjän ja työnantajan ohjeista työntekijöille
  • Käytännön esimerkkejä tilanteista, joissa henkilöstön vaillinainen ohjeistaminen voi johtaa

08:15 Linjat avautuvat. Kyberin aamukahvit on korvattu Loom-työkalun turvallisuusauditoinnilla osallistujan tarpeesta johtuen.

08:30  Osa 1

09:15 Tauko

09:30 Osa 2

10:15 Tauko

10:30 Osa 3

11:15 Yhteinen lähetys loppuu

Tietoturvavalmennukset paikan päällä

 

 

Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).