Palvelumuotoilun ABC -verkkokoulutus

PALVELUMUOTOILUN ABC -VERKKOKOULUTUS

Koulutus järjestetään 13.5.2020 klo 13:00 – 16:00 Acobe Connectin välityksellä.

Perus-, toisen ja korkea-asteen opettajille suunnattu koulutus perehdyttää sinut palvelumuotoiluun, joka on tuotteiden ja palveluiden käyttäjälähtöistä suunnittelua, jossa hyödynnetään muotoilun menetelmiä. Tutustut palvelumuotoilun menetelmiin ja käytännön sovellutuksiin. Saat uuden tiedon lisäksi menetelmiä ja välineitä siihen, miten voit integroida palvelumuotoilua osaksi osaa opetustyötäsi. Koulutus tukee erityisesti yrittäjyyskasvatuksen opettamista ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä omassa oppilaitoksessa, kunnassa tai alueella.

  • Mitä palvelumuotoilu on?
  • Esimerkkejä palvelumuotoilun käytännön sovellutuksista julkisella sektorilla ja yritysten kehittämisessä
  • Palvelumuotoilu yhteissuunnittelun työvälineenä
  • Esimerkkejä palvelumuotoilun käyttäjäkeskeisistä menetelmistä
  • Tutustuminen palvelumuotoilun menetelmiin toiminnallisen harjoituksen kautta

Koulutus toteutetaan toiminnallisin menetelmin ja osallistujien kanssa keskustelevalla tyylillä. Saat kuulla asiantuntijoiden alustuksia aiheesta ja käytännön esimerkkejä sekä testata itse menetelmiä.

 

KOULUTTAJAT

Design Huovin Heidi Huovinen ja Marja Heinistö

Huovisella on monipuolinen työkokemus palvelumuotoilun parissa eri sektoreilla ja yrittäjänä niin sotepalveluiden, digitaalisten palveluiden kuin palveluprosessien kehittämisestä. Hänen erityisosaamista ovat osallistavat pelilliset kehittämismenetelmät. Heinistö puolestaan on oppimisen ja kehittämisen asiantuntija, joka on toiminut alkavien yrittäjien valmentajana, liiketoiminnan kehittäjänä sekä yhteisöllisten kehittämisprojektien fasilitoijana. Hänen erityisosaamistaan on tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä osallistavien kehittämisprojektien toteuttaminen.

 

ILMOITTAUDU 8.5.2020 MENNESSÄ:

Saat ilmoittautumisen jälkeen linkin koulutukseen.

 

LISÄTIETOJA:

Maisa Kantanen
maisa.kantanen@xamk.fi
p. 040 569 7899

Koulutus toteutetaan osana Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hanketta, joka saa Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta.