Poistotekstiili ja biohiili kiertotaloudessa ideapaja

Tervetuloa ideapajaan etsimään uusia ratkaisuja haastaville materiaaleille! 

Tekstiilijätteen alueellinen vastaanotto on alkanut Suomessa vuoden 2023 alusta. Tekstiilikiertotalous tarvitsee nyt uusia avauksia kerätyn poistotekstiilin hyödyntämiseksi. Tehokkaalla tekstiilikierrätyksellä edistetään kiertotalousliiketoimintaa ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. 

Ilmastonmuutoksen hillintä kannustaa etsimään vaihtoehtoisia tapoja hiilensitomiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. Biohiilen hyödyntäminen osana rakennusmateriaaleja voi vähentää uusiutumattomien raaka-aineiden ja ympäristöä kuormittavien tuotantomenetelmien käyttöä rakentamisessa.  

Bibe– ja Mekstiili-hankkeiden yhteisessä ideapajassa innovoidaan ratkaisuja biohiilen ja poistotekstiilin hyödyntämiseen kiertotaloudessa.

Tule mukaan kuuntelemaan alan asiantuntijoita sekä ideoimaan ratkaisuja aiheeseen liittyviin haasteisiin. Innovointiosuuden vetää Aalto yliopiston ja Xamkin yhteinen työelämäprofessori Juha Lipponen.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita alan toimijat ja opiskelijat sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet. Tilaisuus järjestetään Mikkelin kampuksella. Ideapaja ja tarjoilut (lounas) ovat maksuttomia. Rajattu osallistumismäärä. Voit osallistua myös etäyhteyden kautta.

Ilmoittaudu ideapajaan viimeistään 10.4.2023 TÄSTÄ

ohjelma 

10.00 Tilaisuuden avaus 

10.15 Yritysesittelyt 

– 10.15–10.35 Suomen kuluttajapoistotekstiileistä raaka-aineeksi, Anna Garton, Lounais-Suomen Jätehuolto 

– 10.40–11.00 Biohiilen kilpailukyky, Tuomo Leppänen, Soilcare Oy

– 11.05–11.25 Leading the transition to sustainable automated construction, Fernando De los Rios,  Hyperion Robotics Oy 

11.30 Innovointityöskentelyn ohjeistus ja ryhmäjako, Juha Lipponen

12.00 Lounas  

12.45 Innovointityöskentely 

14.00 Ideoiden esittely 

14.45 Loppuyhteenveto  

15.00 Tilaisuus päättyy 

 

Xamkin opiskelijat huomio!  Biotuotetekniikan, ympäristöteknologian ja teollisen puurakentamisen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa 1 op osallistumisen ja kirjallisen tehtävän muodossa. 

Tapahtuma järjestetään osana Mikkelin Kiertotalouspäiviä.