Positiivinen psykologia apuna yrittäjyyskasvatuksessa -verkkokoulutus

ILON KAUTTA VAHVUUKSIEN VARASSA

– POSITIIVINEN PSYKOLOGIA APUNA YRITTÄJYYSKASVATUKSESSA

Verkkokoulutus järjestetään 8.5.2020 klo 13.00-16.00 Microsoft Teamsin välityksellä.

 

KATSAUS POSITIIVISEEN PSYKOLOGIAAN

Koulutus antaa sinulle katsauksen positiivisen psykologian tutkimukseen ja linkittää sen yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen asenteeseen. Kuulet muun muassa ihmisen kyvystä elää työelämän murroksessa ja siitä, miten opettajan oma yrittäjän mieli vaikuttaa oppimistuloksiin.

KÄYTÄNNÖN MENETELMIÄ JA KOKEILUA

Vuorovaikutteisen koulutuksen aikana kokeillaan yhdessä positiivisen psykologian menetelmien vaikutusta. Katsomme käytännön tilanteita ja etsimme yrittäjyyden ja yrittäjämäisen asenteen edellyttämiä pedagogisia malleja. Kokeilemme itse tekemällä oppimista ja pohdimme suhdetta omaan työelämäämme koulussa. Valitsemme käytäntöön vietäviä kokeiluja, joissa positiivista psykologiaa voidaan käyttää luomaan yrittäjyyskasvatuksellinen innostava työilmapiiri.

 

KOULUTTAJANA TOIMII reetta lauretsalo, tamora oy.

Lauretsalo on innovaatiojohtamisen diplomi-insinööri, yrittäjyyden ja kokeilukulttuurin valmentaja, kiireenkesytysvalmentaja, kehitysmestari sekä tänä vuonna Turun Yliopistosta valmistuva psykologi.

Twitter: reetta_reetta
Sähköposti: reetta.lauretsalo@tamora.fi

 

ILMOITTAUDU 4.5.2020 MENNESSÄ:

https://www.lyyti.in/positiivinenpsykologia

 

LISÄTIETOJA:

Maisa Kantanen
maisa.kantanen@xamk.fi
p. 040 569 7899

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hanke saa Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta.