Purkamisesta kiertotalouteen – suunnittelu ja hankinnat

Rakennusten purkaminen on kasvava markkina ja tarjoaa paljon mahdollisuuksia kehittää uutta liiketoimintaa ja samaan aikaan vähentää kasvihuonepäästöjä ja luonnonvarojen käyttöä. Purkamiseen kohdistuu paljon muutospaineita tiukentuneiden kiertotaloustavoitteiden ja lainsäädännön takia. Purkamisen ja rakentamisen yhdistäminen vie kiertotaloutta uudelle tasolle, ja purettavat rakennukset tulisi nähdä myös materiaalivarastona, ei vain purkujätteenä.

Kiertotalouden tavoitteiden toteutuminen vaatii myös rakennussuunnittelun ja hankintojen yhteensovittamista purkamisen ja rakentamisen prosesseihin.

Osallistu työpajaan ja tule mukaan kehittämään ajatuksia rakentamisen ja purkamisen kiertotalouteen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista ja niihin liittyvien esteiden ratkaisuista.

Työpajassa kuullaan esimerkkejä toteutuneista projekteista ja mm. ideoita betonielementtien uudelleenkäytölle. Tilaisuus on tarkoitettu purkuhankkeisiin ryhtyville, rakennus-, purku-, suunnittelu- ja konsultointiyrityksille, valvojille, kierrätyssektorin toimijoille, paikallisille oppilaitoksille ja opiskelijoille sekä viranomaisille. Tilaisuuden toteuttavat yhteistyössä CityLoops, UTK ja Rapurc-hankkeet.

 

Ohjelma ja ilmoittautuminen:

Kutsu tapahtumaan 21.5.