Purkamisesta kiertotalouteen -webinaari

Onko purkujäte vain jätettä, vai voiko se olla uudelleenkäytettävää rakennusmateriaalia?

Tervetuloa MikseiMikkelin, Xamkin ja Esedun järjestämään purkamisen ja rakentamisen kiertotaloutta esittelevään webinaariin!

Purettavat rakennukset tulisi nähdä materiaaliresurssina ja -varastoina, ja purettavat materiaalit tulisi saada nykyistä paremmin uudelleenkäyttöön. Kiertotalouden lisääminen rakennus- ja purkusektorilla tarjoaa uusia ennennäkemättömiä liiketoiminta- ja työllisyysnäkökulmia, kun kierrätysvaatimukset kasvavat uusien asetusten ja määräysten myötä lähitulevaisuudessa.

Lisäksi haitallisten aineiden tunnistaminen, vaarallisten jätteiden erottelu hyödynnettävistä sekä ympäristöhaittojen torjunta on otettava huomioon purkuhankkeen suunnittelussa.

Uudet rakennukset tulisi suunnitella uudelleenkäyttö- ja kierrätysnäkökulmasta ja ottaa huomioon purettavista rakennuksista vapautuva materiaali jo uusien rakennusten suunnitteluvaiheessa.

Näistä asioista keskustellaan Mikkelin kehitysyhtiö Miksein, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Etelä-Savon ammattiopiston yhteisessä webinaarissa 9.12.2020.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä!

Tilaisuuden toteuttavat yhteistyössä CityLoops-, UTK- ja Rapurc -hankkeet.