Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun hallinnoimat hankkeet Puurakentaminen Etelä-Savossa- Puurakes sekä Rakennusklusterin osaajat Etelä-Savossa – RAKES 2020 järjestävät puurakentamisen työpajakokonaisuuden Etelä-Savon alueella.

PUURAKENTAMINEN MIETITYTTÄÄ JA PUHUTTAA KUNNISSA

Onko puurakentaminen kallista? Onko puusta rakennettu koulu paloturvallinen? Vaikuttaako puurakenne käyttäjien terveyteen?

Näihin ja useisiin muihin puurakentamiseen liittyviin kysymyksiin saa vastauksia kevään 2020 aikana toteutettavissa Puurakentamisen työpajoissa. Kuntien ja kaupunkien rakentamisesta vastaavalle ja päättävälle henkilöstölle sekä rakentamiseen osallistuville suunnittelijoille ja rakentajille suunnattu Puurakentamisen työpajakokonaisuus alkaa tammikuussa 2020.Työpajat  järjestetään 2-3 tunnin kestoisina täsmätilaisuuksina, joissa paneudutaan yhteen ongelmakokonaisuuteen kerrallaan.Tilaisuuksia järjestetään Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.Työpajojen kouluttajina toimivat puurakentamisen johtavat asiantuntijat.

Tulevat työpajat

Muutokset mahdollisia. Kaikki työpajat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille kiinnostuneille.

 

järjestetään etänä 16.4.2020
rakentamisen työmaakäytännöt, rakentamisenaikainen sääsuojaus ja kuivaketju

torstai 16.4.2020 klo 12.30-15.30 verkossa Adobe Connect-yhteydellä (linkki lähetetään etukäteen ilmoittautuneille sähköpostilla)

Kouluttaja Toni Kekki, rakennusinsinööri YAMK

 • Puurakentamisen vaikutus työmaan toimintaan
  • työmaa osana puurakentamisen arvoketjua
  • teollinen esivalmistaminen
  • nostaminen, varastoiminen, suojaaminen
  • valmistuotteet kiinnityksissä
  • erityisiä huomioita laadukkaaseen toteutukseen
 • Puurakenteiden kosteudenhallinta
  • puu ja kosteus
  • rakentaminen sääsuojan kanssa ja ilman
  • Kuivaketju10 ja vastaavat todentamismenetelmät
  • kosteus valmiissa rakennuksessa, varautuminen vesivahinkoon

Ilmoittautuminen https://www.lyyti.fi/reg/puuraktyomaakaytannotsaasuojakuivaketju

Menneet työpajat

Puurakentamisen kokonaisprosessi-työpaja

ke 29.1.2020 klo 13.00-16.00 Mikkelissä
to 30.1.2020 klo 12.30-15.30 Savonlinnassa
kouluttajana Toni Kekki

 • Puurakentamisen kokonaisprosessi erityisesti kunnallisen rakentamisen näkökulmasta.
 • Käytännönläheisesti kuntien ja kaupunkien omien rakennushankkeiden kautta.
 • Puurakentamisen prosessin erot betoni- ja teräsrakentamiseen: kuinka puurakentaminen poikkeaa vallitsevista rakentamistavoista, tehtäväluetteloiden, KSE:n ja YSE:n soveltuminen puurakentamiseen, tietomallintamisen prosessin hallinta
 • Suunnittelijaryhmän hankinta ja suunnittelunohjaus: osaamiskriteerit, kilpailutus, suunnittelun vaiheistus
 • Urakoitsijoiden hankinta ja eri urakkamuodot: urakoitsijavalinta ja hankintalaki, eri urakkamuotojen soveltuvuus
 • Puurakentamishankkeen sudenkuopat ja mahdollisuudet: kokemuksia ja näkemyksiä erilaisissa kohteissa tulleista tilanteista
Puurakentamisen palomääräykset ja niiden soveltaminen

tiistai 3.3.2020 klo 13.00-16.00
XAMK, Mikkeli
kouluttajana Toni Kekki

 • Puurakenteet tulipalossa: eri materiaalien palokäyttäytyminen, hiiltyminen ilmiönä, historiasta opittua ja tulevaisuuden näkymiä
 • Palomääräykset: kehityskaari ja tila puurakentamisen näkökulmasta, puurakenteiden mahdollisuudet ja rajoitukset, toiminnallinen palosuunnittelu
 • Paloturvallisuuden huomiointi suunnittelussa: eräitä sovellusesimerkkejä, näkyvät puupinnat, palosuoja-aineet, liitoksien suunnittelu, palokatkot

 

5.3.2020 Rakentamisen hiilijalanjälki

torstai 5.3.2020 klo 12.30-15.30
Kuitu 3, B015, Vipusenkatu, 57200 Savonlinna
kouluttajana Matti Kuittinen

 • Metsän ja rakennetun ympäristön hiilivirrat
 • Rakennusten vähähiilisyyden säädöskehitys
 • Vähähiilisyyden arviointimenetelmä
 • Rakentamisen kiertotalous

 

HUOM! Tilaisuus peruttu, teoriaosuus järjestetään etänä 16.4.2020
17.3.2020 Puurakentamisen työmaakäytännöt, rakentamisenaikainen sääsuojaus ja kuivaketju

tiistai 17.3.2020 klo 9.00-14.00
klo 9-11 Virastotalo Kanttila, Kanttilasali, Vilhulantie 5, 76850 Naarajärvi
klo 11-12 lounas (omakustanne)
klo 12-14 Tutustuminen työmaalle Maaselän koulu, Seunalantie 8, 76850 Naarajärvi
kouluttajana Toni Kekki

 • Puurakentamisen vaikutus työmaan toimintaan
  • työmaa osana puurakentamisen arvoketjua
  • teollinen esivalmistaminen
  • nostaminen, varastoiminen, suojaaminen
  • valmistuotteet kiinnityksissä
  • erityisiä huomioita laadukkaaseen toteutukseen
 • Puurakenteiden kosteudenhallinta
  • puu ja kosteus
  • rakentaminen sääsuojan kanssa ja ilman
  • Kuivaketju10 ja vastaavat todentamismenetelmät
  • kosteus valmiissa rakennuksessa, varautuminen vesivahinkoon
26.3. Puurakenteen suunnittelu

torstai 26.3.2020 klo 12.30-15.30
Adobe Connect -verkkokokous
kouluttajana Toni Kekki

  • Suunnitteluperusteet: puun ominaispiirteet, puutuotteet, valmistuotteet
  • Puurakenteiden suunnittelun periaatteet ja tavat: runkojärjestelmän valinta, murtorajatilat, käyttörajatilat, vauriotapaukset ja niiden opit, värähtely, palomitoitus, liitokset, kokemuksia akustiikasta
  • Mitoitusmenetelmät: käsinlaskenta, mitoitusohjelmat, FEM-ohjelmat

 

HUOM! TILAISUUS PIDETÄÄN VERKOSSA!
2.4.2020 Puurakentamisen palomääräykset ja niiden soveltaminen

torstai 2.4.2020 klo 12.30-15.30
etänä, etukäteen ilmoittautuneet saavat linkin ja ohjeet liittymisestä kokoukseen
kouluttajana Toni Kekki

   • Puurakenteet tulipalossa: eri materiaalien palokäyttäytyminen, hiiltyminen ilmiönä, historiasta opittua ja tulevaisuuden näkymiä
   • Palomääräykset: kehityskaari ja tila puurakentamisen näkökulmasta, puurakenteiden mahdollisuudet ja rajoitukset, toiminnallinen palosuunnittelu
   • Paloturvallisuuden huomiointi suunnittelussa: eräitä sovellusesimerkkejä, näkyvät puupinnat, palosuoja-aineet, liitoksien suunnittelu, palokatkot

Ilmoittautuminen https://www.lyyti.fi/reg/palomaarayksetsavonlinna

Kouluttajat

Toni Kekki, insinööri (ylempi AMK), rakennustekniikka

Työpajojen asiantuntijana toimii puurakentamiseen erikoistunut rakennustekniikan insinööri YAMK Toni Kekki. Hän on toiminut 20 vuotta rakentamisen parissa, joista viimeiset 10 vuotta täyspainoisesti puurakentamiseen liittyvissä suunnittelu-, konsultointi- ja valvontatehtävissä. Työkuvaan on kuulunut rakenteiden suunnittelua, kehityshankkeista, puurakentamisen arvoketjujen kehittämistä sekä koulutusta.

Matti Kuittinen, TkT, arkkitehti

TkT, arkkitehti Matti Kuittinen työskentelee ympäristöministeriössä erityisasiantuntijana. Hänen tehtäviinsä kuuluvat vähähiilisen rakentamisen säädöskehitys, rakentamisen kiertotalous, resurssitehokkuus, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä muovitiekartan rakentamisen toimenpiteet.

Lisätietoja

Matti Kilpiäinen, projektipäällikkö xamk.fi/puurakes, matti.kilpiainen (at) xamk.fi

Anti Rohumaa, projektipäällikkö xamk.fi/rakes, anti.rohumaa (at) xamk.fi

Puurakes-hankkeen tuloksena syntyy toisaalta Etelä-Savon alueen kannalta merkittävää tietoa puurakentamisen vaikuttavuudesta ympäristöön ja aluetalouteen, sekä toisaalta yksittäisiä ratkaisumalleja puumateriaalin hyödyntämiseksi suurten rakennushankkeiden toteuttamisessa. Hankkeen kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Etelä-Savon alueen rakennusalan toimijoiden kanssa. Kehittämistyön tulokset siirtyvät suoraan puurakentamisen pilottihankkeiden käyttöön sekä jatkojalostukseen alueen puurakentamisen ekosysteemin kehittämisessä. www.xamk.fi/puurakes

Rakennusklusterin osaajat Etelä-Savossa – RAKES 2020-hankkeessa kartoitetaan rakennusteollisuuden osaamistarpeita ja suunnitellaan tarpeiden perusteella uusia oppimispolkuja sekä koulutussisältöjä. Hanke rahoitetaan Euroopan unionin Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja kaikki tarjottava koulutus on kaikille avointa ja osallistujille maksutonta. Katso tulevia koulutuksia www.xamk.fi/rakes

Pääkuva:
Rakennusjätteiden käsittelylaitos Ämmässuo
Valokuvaaja
Kimmo Räisänen
Suunnittelija / Valmistaja
KVA Arkkitehdit Oy

Jaa sivu