Rakennustyömaan turvallisuuden johtaminen, osa 1/2

Rakennustyömaan turvallisuus lähtee ylimmän johdon asenteesta ja esimerkistä. Työturvallisuutta kehittämällä voit vaikuttaa myönteisesti niin yrityksen tuottavuuteen kuin työntekijöiden pysyvyyteen. Työpaja sisältää katsauksen rakennustyömaita koskevaan työturvallisuuslainsäädäntöön, tapausesimerkkejä sekä yhteistä pohdintaa miten ylin johto voi kehittää ja johtaa yrityksen työmaaturvallisuutta.

Työpaja on osa Safecon-hanketta, johon voi tutustua oheisen linkin kautta https://safecon.fi/  ja se pohjautuu hankkeen ensimmäisen työpaketin tuloksiin.

Työpaja on suunnattu Kaakkois-Suomen alueella vaikuttavien pienten ja keskisuurten rakennusliikkeiden ylimmälle johdolle. Ensimmäinen osa 10.2., jälkimmäinen osa on maaliskuussa (linkki tapahtumaan myöhemmin).

Ilmoittautumislomakkeessa mahdollisuus tuoda omia tapausesimerkkejä keskusteltavaksi.

Paikka ja aika

Keskiviikkona 10.2.2021 klo 12.00-16.00.
Microsoft Teams, kutsu lähetetään ilmoittautuneille.

12.00-13.00 Lakisääteiset työsuojeluvastuut ja työsuojeluroolit
13.00-14.00 Tapausesimerkit, keinot

  • puuttua
  • korjata
  • kouluttaa
14.15 – 16.00 Keskustelua

  • osallistujien omat esimerkkitapaukset/caset
  • uusi työntekijä

Kohderyhmä

Ensisijainen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen alueen pienten- ja keskisuurten rakennusliikkeiden ylin johto.
Tervetulleita osallistumaan ovat myös rakennusalan insinööriopiskelijat, jotka mahdollisesti suuntautuvat työnjohdollisiin tehtäviin, sekä muut asiasta kiinnostuneet.

ILMOITTAUTUMINEN

Sitova ilmoittautuminen viimeistään perjantaina 5.2.2021 ilmoittautuminen tästä

ASIANTUNTIJANA

Jussi Puustinen, tapahtuman asiantuntija Jussi Puustinen
CRH Finland Services Oyj
Health, Safety & FLP Manager, RT Turvallisuusryhmän jäsen
20 v työkokemus sementtiteollisuudesta (Finnsementti Oy)

LISÄTIETOJA

Milla Sairanen, projektipäällikkö xamk.fi/safecon milla.sairanen (at) xamk.fi
Henna Haikonen, projektitutkija xamk.fi/safecon henna-riikka.haikonen (at) xamk.fi

SAFECON – Safe, skilled and productive construction sites -hankkeessa kehitetään rakennustyömaiden turvallisuutta pk-yrityksissä Kaakkois-Suomen ja Venäjän raja-alueella. Xamkin hallinnoimassa työpaketissa 1 kehitetään ylimmän johdon työturvallisuusosaamista. Koko hanke toteutetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun, Pietarin valtiollisen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan yliopiston sekä Leningradin valtiollinen yliopisto Pushkinin yhteistyössä. Hanke on osa rajat ylittävää KAAKKOIS-SUOMI – VENÄJÄ CBC 2014-2020 -ohjelmaa ja ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.