Robottihitsattavan tuotteen suunnittelu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Samiedu ja Savonia-ammattikorkeakoulu järjestävät Osaava teknologiaklusteri 2025 – OSKU 2025 -hankkeen puitteissa järjestettävän kolmeosaisen koulutuksen

Robottihitsattavan tuotteen suunnittelu.

Kurssilla käsitellään monipuolisesti näkökohtia, joita tulee ottaa huomioon, kun tuotetta suunnitellaan hitsattavaksi robotilla. Lisäksi tilaisuudessa esitellään käytännön esimerkkejä.

OHJELMA

osa 1/3 18.5.2021, Robottihitsattavan tuotteen suunnitteluaspektit, 4 h

Klo 8:30-12:30, koulutus pidetään noin 4x 45 minuutin jaksoissa, tauot välissä

Käsiteltävät aiheet:

  • Ulottuvuus
  • Railomuodot, osavalmistus
  • Jäykkyys / vetely silloitettuna
  • Kokoonpantavuus / hitsaus yhdellä kiinnityksellä
  • Sarjakoot, ohjelmointi, sivuajat
  • Hitsausprosessin vaikutus
  • Materiaalien valinta ja vaikutus hitsaukseen
  • Case-esimerkkejä

osa 2/3 20.5.2021, Suunnittelun ja tuotannon välinen yhteistyö, 4 h

Klo 8:30-12:30,  koulutus pidetään noin 4x 45 minuutin jaksoissa, tauot välissä

Aiheet, osa 1/2, n. 1h 15 min:

  • Robottien ominaisuuksien tehokas hyödyntäminen
  • Railonhaut ja seurannat – mitä suunnittelussa kannattaa huomioida

Aiheet, osa 2/2, n. 2h 45 min:

  • Laadun huomiointi robottihitsauksessa (SFS-EN ISO 3834)
  • Hitsauksen robotisointiprojekti
  • Tuotannon virtautus robottihitsaukseen
   • Ohjelmointi
   • Silloitus
   • Resurssien hallinta
  • Kustannusten arviointi
   • Robotin käyttöaste
   • Takaisinmaksu, jne.
   • robottihitsattavan tuotteen tilaus ja myynti

osa 3/3 25.5.2021, Hitsauskiinnittimet osana tehokasta tuotantoa, 4 h

Klo 8:30-12:30,  koulutus pidetään noin 4x 45 minuutin jaksoissa, tauot välissä

Käsiteltävät aiheet:

  • suunnittelu: periaatteet ja hyvät tavat
  • muodonmuutosten huomiointi
  • tuotannon huomiointi – oikea kiinnitin oikeaan tarpeeseen
  • hitsausprosessin vaikutus kiinnittimiin
  • modulaarisuus ja tuoteperheet
  • case-esimerkkejä

Ilmoittautuminen

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen kuhunkin osaan ennakkoon.

Robottihitsattavan tuotteen suunnitteluaspektit, ilmoittautuminen 16.5.2021 mennessä: Lyyti-ilmoittautuminen osa 1/3

Suunnittelun ja tuotannon välinen yhteistyö, ilmoittautuminen 18.5.2021 mennessä: Lyyti-ilmoittautuminen osa 2/3

Hitsauskiinnittimet osana tehokasta tuotantoa, ilmoittautuminen 23.5.2021 mennessä: Lyyti-ilmoittautuminen osa 3/3

Asiantuntijoina

TKI-asiantuntija Jussi Asikainen, Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio (osat 1 ja 2)

Tutkimusinsinööri Aku Tuunainen, Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio (osat 2 ja 3)

Lisätietoja

Lauri Käyhkö / Samiedu, puh. 044 550 6266

Ari Mielo / Xamk, ari.mielo(at)xamk.fi