Webinaari: Kohtaamisia nuoruuden kääntöpiirillä

Tervetuloa maksuttomaan webinaariin 19.3.2020!

Alkuperäisen seminaarin ohjelmaa tiivistetään, pitäen mukana kuitenkin lähes kaikki alkuperäisessä ohjelmassa mainitut sisällöt.

 

Toteutusaika klo 9:00-11:30

Webinaariin osallistuminen osoitteessa: http://flax.xamk.fi/digilladuuniin

Kirjaudu sisälle työskentelytilaan valitsemalla ”Guest” ja kirjoittamalla oma nimimerkkisi/nimesi.

 

Tule kuulemaan mielenkiintoisia asiantuntijoita ja nuorten kohtaamisen menetelmistä. Puhumassa muun muassa sarjayrittäjä Johannes ”Hatsolo” Hattunen, joka löysi harrastuksesta työn ja esittelee oman polkunsa maailmankuuluksi breikkaajaksi. Puheenvuorosta saa myös inspiraatiota ja vinkkejä, miten yrittäjyyttä voi tuoda esille nuoria kiinnostavasti. Lisäksi etnografi Antti Maunu puhuu siitä, mitä nuoret toivovat ja kuinka heille voidaan tarjota sitä?

Digillä duuniin!-, Yhessä!- ja Me uskallamme -hankkeiden yhteisseminaarissa pohditaan yhteisön tuen ja osallisuuden merkitystä nuoren aikuisuuteen kasvamisessa sekä työ- ja opintopolkujen rakentamisessa.

 

OHJELMA (sisällöt toteutetaan joustavasti aikavälillä klo 9:00-11:30)

 

9.00

 

Oireen kääntöpiiri -esitys 

Arki on draamaa -ryhmä

9.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenvuoro: Ohjaus osallisuuteen. Mitä nuoret toivovat ja kuinka heille voidaan tarjota sitä?

Etnografi, VTT, ”rokkitohtori” Antti Maunu 

 

Etnografi Antti Maunun mukaan nuoret nähdään usein työtä vieroksuvina hedonisteina. Nuoret näkevät itsensä toisin. Heille arvokkainta on tavallinen elämä, hyvät rutiinit ja ihmissuhteet. He kuitenkin elävät yhteiskunnassa, jossa näiden saavuttaminen on yhä haastavampaa ja yhä useampi jää niitä vaille. Yksilöllisyys johtaa monia yksinäisyyteen ja ulkopuolisuuteen, mihin liittyy helposti elämänhallinnan ongelmia. Siksi nuorisotyön ja -politiikan tärkein tehtävä on antaa lapsille ja nuorille valmiuksia toimia yksilöinä erilaisissa ryhmissä ja muodostaa rakentavia rutiineja, jotka kiinnittävät heitä muuhun maailmaan. Tämä on perusta myös kestävälle yksilöllisyydelle, vastuullisuudelle ja sitoutumiselle. Puheenvuoro perustuu kirjoittajan monivuotiseen etnografiseen tutkimustyöhön nuorten arjesta ja hyvinvoinnista. 

 

 

 

 

10.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenvuoro: Innostuksella yrittäjyyteen

Sarjayrittäjä Johannes ”Hatsolo” Hattunen 

 

Energinen tarina inspiroi ja kannustaa löytämään omat vahvuudet. Miten yrittäjyys kumpuaa omasta innostuksesta ja asenteesta?

Omasta harrastuksesta työn luonut Johannes ”Hatsolo” Hattunen esittelee oman polkunsa maailmankuuluksi breikkaajaksi ja kertoo, kuinka hän on löytänyt oman juttunsa. Puheenvuorosta saa myös inspiraatiota ja vinkkejä, miten yrittäjyyttä voi tuoda esille nuoria kiinnostavasti. 

11.45-12.45 LOUNAS (omakustanteinen – suosituksena XAMK ravintola Kasarmiina) 
12.45

 

Kehittämishankkeiden terveisiä

Digillä duuniin! -hanke & Yhessä! -hanke 

13.15

 

 

 

 

 

 

Työpajat käynnistyvät 

Osallistujat voivat osallistua iltapäivän aikana kahteen tunnin mittaiseen työpajaan.

  1. Ohjaus on yhteistyötä – älä turhaan yritä yksin
  2. Menetelmiä yhteisölliseen oppilaitosnuorisotyöhön
  3. Me uskallamme – Hyvinvointia yhdessä oppien
  4. Sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoiminnan menetelmät 
  5. Digitaaliset menetelmät nuorten työllisyyden tukemisessa 
  6. Kohina -työelämäroolipeli
  7. Yrittäjyyskasvatusmenetelmät 
14.30 KAHVITARJOILU (Hankkeet tarjoavat) 
14.45 Työpajat jatkuvat 
15.50-16.00 Seminaarin päättösanat 

 

 

 

Seminaarin järjestävät Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian hallinnoimat hankkeet Digillä duuniin! – Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa  ja Yhessä! – Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen Etelä-Savossa sekä ESLi:n hallinnoima Me uskallamme hyvinvointia yhdessä oppien -hanke. Hankkeita rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. 

 

ILTAPÄIVÄN TYÖPAJOJEN KUVAUKSET

1. Ohjaus on yhteistyötä – älä turhaan yritä yksin
Antti Maunu, etnografi, VTT, “rokkitohtori”

Nuorisoalalla toimitaan ohjaavasti ja asiakaslähtöisesti. Tutkimuksissa on havaittu, että aktiivinen ohjaus vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta sekä hyvinvointia. Mutta mitä ohjaus oikeastaan on ja kuinka sitä tulisi toteuttaa ammattimaisesti, jotta se täyttäisi lupauksensa osallisuuden ja hyvinvoinnin tukena? Työpajoissa käsitellään konkreettisten tilanteiden kautta ohjaavaa työotetta sekä sen edellytyksiä asiakastyössä ja ammattilaisten yhteistyössä. Työpaja vahvistaa yhteistä ammatillisuutta sekä tukee paikallista yhteistyötä ja yhteistyöverkostoja.

2. Menetelmiä yhteisölliseen oppilaitosnuorisotyöhön

Yhessä!-hanke/jeesareina toimivat yhteisöpedagogiopiskelijat sekä tki-asiantuntijat Katri Schadewitz ja Sanna-Mari Pöyry

Hankkeessa on kehitetty yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön sisältöjä 2. asteen oppilaitoksissa Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Tule kokemaan, millaisia oppilaitosnuorisotyön sisältöjä Xamkin yhteisöpedagogiopiskelijat eli koulujeesarit ovat luoneet yhdessä oppilaitosten opiskelijoiden ja Yhessä!-tiimin kanssa. Nopeimmille tarjolla parhaat palat aina ryhmäytyksistä runoraateihin, salaseuroihin ja kirjoittajapiireihin asti.

3. Me uskallamme – Hyvinvointia yhdessä oppien
Me uskallamme -hanke/Anna Parta, Jimmy Asikainen & Heidi Maaranen

Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESLi) ja Mikkelin Teatterin Me uskallamme -hankkeessa on tavoitteena edistää nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan ja teatterin keinoin. Työpajassa toteutetaan harjoitteita toiminnallisin menetelmin aiheista uni, liikunta ja ravinto.
Työpajan tavoitteena on auttaa tunnistamaan ja oivaltamaan kohtaamisen, vuorovaikutuksen sekä liikkeen merkitystä osana elintapaohjausta.

4. Sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoiminnan menetelmät
Digillä duuniin! -hanke/Heikki Kantonen

Työpajassa tutustutaan kahteen sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoiminnan menetelmään. Itse tehty tulevaisuus (ITU) -ryhmissä innostetaan nuoria, kehitetään arkielämän osaamista ja luodaan myönteistä yhdessä toimimisen kulttuuria. Vertaisohjaajakoulutuksessa kehitetään nuorten kaveritaitoja sekä osaamista paikallisesti ajankohtaisten aiheiden äärellä. Työskentelyssä hyödynnetään ryhmämallien harjoituksia ja keskustellaan myönteisen tunnistamisen hengessä.

5. Digitaaliset menetelmät nuorten työllisyyden tukemisessa
Digillä duuniin! -hanke/Ville Eerikäinen

Työpajassa tutustutaan Digillä duuniin! -hankkeen aikana tehtyihin digitaalisiin kokeiluihin, kuten verkossa toimivaan nuorten työpajaan sekä pohditaan, millaisin menetelmin digitaalisuutta voisi hyödyntää omassa nuorten parissa tehtävässä työssä.

6. Kohina -työelämäroolipeli
Digillä duuniin! -hanke/Heikki Koponen

Kuinka roolipelit taipuvat nuorten työllisyyden tukemiseen? Työpajassa tutustutaan Digillä duuniin! -hankkeessa kehitettyyn KOHINA-työelämäroolipeliin.

7. Yrittäjyyskasvatusmenetelmät
Digillä duuniin! -hanke/Niko Arola

Työpajassa tutustutaan siihen, miten nuoria voidaan innostaa yrittäjyyteen. Mikkeliläinen nuori yrittäjä Aake Kuoppala on kertomassa omista kokemuksistaan yrittäjänä ja yrittäjyyteen innostajana. Työpajassa tutustutaan nuorten yrittäjyysinnostamisen kokeiluihin ja niistä saatuihin kokemuksiin.

 

Lisätiedot: Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela, anna-liisa.hannikainen-uutela@xamk.fi, puh. 040 545 1608