Shake-hankkeen avoimet ja maksuttomat iltapäivävalmennukset syksyllä 2017

Tuuleta toimintatapojasi asiantuntijoiden johdolla!

Koulutukset järjestetään XAMKin Mikkelin kampuksella ja ne ovat avoimia ja maksuttomia kaikille alueen opettajille ja oppilaistosten henkilöstölle – sekä kaikille oppilaitosyhteistyöstä kiinnostuneille yritysten ja organisaatioiden edustajille. Koulutukset järjestetään iltapäivisin klo 1216 Xamkin kampuksella tilassa NC252.

To 2.11.2017 Nopean konseptoinnin työpaja
Valmennuksen aikana osallistujat käyvät pienryhmissä läpi nopean konseptoinnin projektin, jossa kehitetään uusi tuote/palvelu. Käytännön kokeilun kautta tutustutaan prosessin malliin, eri vaiheisiin ja käytettäviin menetelmiin sekä valmentajan rooliin. Menetelminä kokeillaan erilaisia tiimiytymiseen, herättelyyn, innovointiin, kaupallistamiseen ja pitchaukseen liittyviä menetelmiä. Kouluttajana toimii Janita Relander/Maria Haapaniemi Idema Oy:stä.

Ma 27.11.2017 Ilmiöpohjainen oppiminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
Valmennuksen keskiössä ovat oppijalähtöisyyden vahvistaminen ilmiöpohjaisen oppimisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien avulla. Kouluttajana toimii Tapu Nieminen Villinikkarit Oy:stä.

Ma 4.12.2017 Oman mielen valmentaminen
Millaisia ovat ajattelutapasi? Entä millaisia uskomuksia omaat? Miten sinä valmennat omaa mieltäsi? Valmennuksen avulla parannamme omaa luovuuttamme sekä avointa ja uteliasta suhtautumista uuteen. Ajattelutaitoja kehittämällä opimme kyseenalaistamaan aiemmin opittua ja voimistamme out of the box-ajattelua. Kouluttajana toimii Tapu Nieminen Villinikkarit Oy:stä.

 

Lisätiedot
Maisa Kantanen, Xamk Pienyrityskeskus, maisa.kantanen@xamk.fi
Marja Wickström, Xamk Pienyrityskeskus, marja.wickstrom@xamk.fi

 

Koulutukset järjestää SHAKE – innovaatiokokeilujen uusi malli -hanke, jota toteuttavat Xamk Pienyrityskeskus, Esedu, Otavan Opisto ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja joka saa Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta EU:n Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta.