Strategisen muotoilun valmennussarja

Menestyvimmät yritykset käyttävät muotoilua

Vähähiilisyys yritysten kilpailueduksi -hankkeen strategisen muotoilun valmennussarja

Muotoilun työkalut ovat yhä tärkeämpiä suomalaisten yritysten liiketoiminnan rakentamisessa. Design Forum Finlandin valmennussarja tarjoaa osallistuville yrityksille ymmärryksen muotoilun arvosta liiketoiminnan kehittämisessä.

Muotoiluajattelun ja muotoilun strategisen käytön avulla luodaan kestäviä toimintaedellytyksiä yrityksille ja merkityksellisiä sekä tärkeitä tuotteita ja palveluita asiakkaille. Valmennuksen keskeisenä teemana on se, kuinka strategista muotoilua hyödyntäen voidaan parantaa yritysten innovaatioiden tuottamaa arvoa ja vaikuttaa myös kaupallistamiseen ja tuotteiden ja palveluiden kiinnostavuuteen ja haluttavuuteen.

Valmennussarja sisältää neljä valmennuspäivää:

Tulevaisuuden ennakointi osana yrityksen strategiaa

Aika: ti 17.8.2021 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Virpi Vaittinen, Head of Strategy and Foresight, Bitfactor Oy

Onnistunut strategia ottaa huomioon tulevaisuuden maailman. Miltä tuotteiden ja palveluiden tulisi silloin näyttää? Miten tunnistamme meitä koskevat muutosvoimat? Kuinka otamme huomioon vastuullisuuden ja muut uudet haasteet? Ja miten muotoiluajattelu toimii välineenä tulevaisuuden hallinnassa?

Strategisen muotoilun valmennus alkaa johdannolla, jossa pohditaan tulevaisuuden ennakoinnin merkitystä yritysstrategiassa. Valmentajana on Head of Foresight and Strategy Virpi Vaittinen Bitfactorista.

Kokonaisvaltaisen brändikokemuksen rakentaminen

Aika: to 19.8.2021 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Päivi Korteniemi, operatiivinen johtaja, Kuudes

Kokonaisvaltainen brändikokemus on edellytys brändin menestykselle. Kaikki yrityksen ja asiakkaan kohtaamispisteet ovat tärkeitä – kertovatko ne samaa tarinaa? Olipa kyse tuotteesta tai palvelusta, markkinoinnista tai viestinnästä, yhtenäinen ja johdonmukainen asiakaskokemus kaikissa kanavissa vahvistaa brändiä. Tämän palapelin kokoaminen mm. palvelumuotoilun avulla on haastava ja laaja tehtävä, ja oleellinen osa tämän päivän muotoilujohtamista.

Valmennuksen toinen teema kerää yhteen yrityksen keskeisiä operaatioita. Valmentajana on operatiivinen johtaja Päivi Korteniemi strategia- ja designtoimisto Kuudennesta.

Muotoilulla kasvua ja arvoa

Ajankohta: ti 24.8.2021 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Ulla Jones, muotoilija ja muutoksentekijä

Muotoilun monipuoliset työkalut ja osaamisalueet antavat runsaasti mahdollisuuksia yrityksen eri toimintojen kehittämiselle. Muotoilu tuo myös tutkitusti arvoa ja kasvua sitä hyödyntävälle, mutta mistä arvo muodostuu ja miten määritellään kasvu? Entä kuinka vastuullisuus sopii kuvioon?

Strategisen muotoilun valmennuksen kolmas teema käsittelee strategista muotoilua yrityksen kasvun takeena. Valmentajana on muotoilija ja muutoksentekijä Ulla Jones.

Strateginen muotoilu yrityksen johdon työkaluksi

Aika: to 26.8.2021 klo 9–12.30
Paikka: online
Valmentaja: Ville Tikka, toimitusjohtaja, Strategy Director, Poem

Strateginen muotoilu hyödyntää muotoilun menetelmiä ja lähestymistapoja yrityksen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Se tuo monialaiset, ratkaisukeskeiset ja luovat työskentelytavat mukaan liiketoiminnan tulevaisuuden toimintojen ja ratkaisujen suunnitteluun.

Neljäs Strategisen muotoilun valmennuksen teema kokoaa yhteen aikaisempien koulutuspäivien näkökulmat muotoiluosaamisen merkityksestä ylimmän johdon ydinosaamisena. Valmentajana on toimitusjohtaja Ville Tikka Poemista.

 

Jokainen koulutuspäivä koostuu valmentajan luento-osuuksista, harjoituksista ja keskustelusta.

Valmennuspäivien sisällön muutokset ovat mahdollisia.

Ilmoittauduthan mukaan viimeistään maanantaina 9.8.2021.

 

Ilmoittautuminen valmennussarjaan

Hankkeen tietosuojailmoitus

 

Huom.

Valmennus on alueellinen ja se toteutetaan kymenlaaksolaisille yrityksille.

Valmennukseen voi osallistua yrityksiä, jotka eivät itse tarjoa suunnittelupalveluita kuten muotoilua, palvelumuotoilua tai brändisuunnittelua.

 

Xamkin, Cursorin ja Kinnon yhteistyönä toteutettavassa Vähähiilisyys yritysten kilpailueduksi -hankkeessa osallistetaan kymenlaaksolaisia, etenkin vähähiilisyysinnovaatioista tunnettuja pk-yrityksiä. Hankkeen toimenpiteinä yritysten kanssa järjestetään strategisen muotoilun valmennus yritysjohdolle ja jatkokehitystoimina muun muassa digital design business lab -analyysityöpajoja. Hankkeessa arvioidaan yritysten kehitystasoa koskien strategisen muotoilun hyödyntämistä ja kestävän kehityksen astetta. Yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa hankkeessa rakennetaan yritysten innovaatioille kaupallistamisprosesseja ja -tiekarttoja. Hankkeessa toteutetaan myös alueen kestävän kehityksen edelläkävijöiden vertaisoppimista yritysvierailuin.

 

Lisätiedot:

vahahiilisyys@xamk.fi

Meri Valta, meri.valta@xamk.fi