Synergia eli miten taide ja kulttuuri voi olla osana sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan ennaltaehkäisy-, hoito- tai kuntoutustyötä?

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia edistää terveyttä ja hyvinvointia. Kymenlaaksossa on keväästä 2017 asti toiminut monialainen Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkosto. Verkoston olemassaolo mahdollisti Kymenlaakson mukaanpääsyn kuuden maakunnan alueella toteutettuun Kulttuurisote-kumppanuushankkeeseen (Carea / 2018). Jatkohankkeesta Kymenlaakson kulttuurisote vastasi Kymenlaakson maakuntaliitto (2019). Hankkeiden päätavoite on ollut kulttuurihyvinvoinnin tietoisuuden lisääminen. Näiden hankkeiden aikana käynnistyi Kymenlaakson oman kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaan tulo osaksi alueellista hyvinvointikertomusta.

Koulutus järjesteetään Teams-webinaarina to 10.9.2020 klo 13 – 15

Osallistumislinkki

Koulutuksessa tutustutaan taiteen ja kulttuurin merkitykseen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä sekä kuullaan Kymenlaakson kulttuurihyvinvointitilanteesta.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, johtajille, kehittäjille sekä alan opettajille ja kulttuurihyvinvointialalla työskenteleville taide- ja kulttuuritoimijoille.

 

OHJELMA

Klo 13 Webinaarin tausta ja järjestäjät, Piia Kleimola, Xamk

Klo 13.15 Kulttuurilähete, Johanna Vuolasto, Taike

Klo 13.30 Teatteri ja kuntoutus, Tomi Iivonen Kymenlaakson AVH-yhdistys ry, KVY kokemustoimija

Klo 13.45 Pohdintoja taitelijan etiikasta käytännöllisessä toiminnassa, Isto Turpeinen, Taike

Klo 14 Biotauko, kysymykset ja keskustelu

Klo 14.15 Mitä monialaisia kulttuurihyvinvointimahdollisuuksia Kymenlaaksossa on, Kymenlaakson kulttuurihyvinvointisuunnitelman esittely, Piia Kleimola

Klo 14.30 Kulttuurihyvinvointi YAMK- koulutus alkamassa Xamkilla tammikuussa 2021, koulutuksen esittely Koulutusvastaava Tuija Suikkanen-Malin, Xamk

Klo 14.45-15 Loppuyhteenveto, jatkotoiveet

 

Järjestäjinä ovat seuraavat Xamkin hankkeet ja kehittämistehtävät:

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen, Työnhaun performanssi, Valo – lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen, Huuma – tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoin.  Mukana Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkoston toimijoita.

Lisätietoja:

Piia Kleimola, projektipäällikkö Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen

puh. 050 3059392, piia.kleimola@xamk.fi, www.xamk.fi/eloajailoa