Tietomallintamisen iltapäivä

Mitä on rakentamisen tietomallinnus (Building Information Modeling, BIM) ja miten sitä voi hyödyntää rakennushankkeessa?
Isoimmat rakennushankkeet toteutetaan jo osittain tai kokonaan tietomallipohjaisina, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä?
Mitä ovat yleiset tietomallivaatimukset ja mihin niitä tarvitaan?
Iltapäivän aikana eri asiantuntijat kertovat tietomallityöskentelystä tilaajan, suunnittelun ja työmaajohdon näkökulmista.
Luentoihin on varattu aikaa yleisön kysymyksille ja keskustelulle.

Iltapäivän jälkeen osallistuja osaa lyhyesti kuvata mitä rakentamisen tietomallintaminen on ja miten se eroaa tietokoneavusteisesta 3D-suunnittelusta.
Osallistuja tunnistaa tietomallipohjaisen rakennushankkeen haasteita ja etuja.
Osallistuja osaa arvioida mitä osaamista tarvitsee lisää.

Ilmoittautuminen

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen ennakkoon.
Lyyti-ilmoittautuminen

Asiantuntijoina

Timo Lehtoviita, DI, rakennustekniikan lehtori, Saimia AMK. LinkedIn
Tarja Mäki, DI, tutkimusjohtaja, Mittaviiva Oy. LinkedIn
Anssi Leppäaho, DI, talotekniikan ryhmäpäällikkö Granlund Oy. LinkedIn
Juha Ojala & Markku Rossi, XAMK. Hanke-esittely

Ohjelma

11:30-11:55 Rekisteröityminen tilaisuuteen
12:00-12:05 Tilaisuuden avaus, muutama sana hankkeesta
Milla Sairanen, RAKES 2020
12:05-13:00 Rakentamisen tietomallinnus ja tilaajan rooli
Timo Lehtoviita, Saimia AMK
13:05-14:00 Tietomallien käyttö rakennustyömaan työnjohdon työssä
Tarja Mäki, Mittaviiva Oy
Kahvitauko
14.30-15.25 Tietomallinnus talotekniikan suunnittelun näkökulmasta, suunnittelijan kokemuksia
Anssi Leppäaho, Granlund Oy
15:30-16:25 Tietokonepeliksi muunnettu digitaalinen 3D-rakennussuunnitelma loppukäyttäjien ja suunnittelijoiden kommentointi- ja yhteissuunnittelualustana
Markku Rossi & Juha Ojala, XAMK

Aiheiden esittelyt

Rakentamisen tietomallinnus ja tilaajan rooli

Mitä tietomallien käyttö edellyttää ja miten niiden avulla voi tehostaa rakennushanketta. Mikä on tilaajaosapuolen rooli tietomallinnushankkeessa ja mitä osaamista tilaajalta vaaditaan. Tietomallintamisen hyödyt tilaajan näkökulmasta.

Tietomallien käyttö rakennustyömaan työnjohdon työssä

Tietomallit ovat koko ajan yleistyvä työväline rakennustyömaiden työnjohdon työssä. Esityksessä käydään läpi tietomallien käyttöä rakennustyömailla, mitä haasteita siihen liittyy ja millä keinoin mallien käyttöönottoa työmailla voidaan tukea.

Tietomallinnus talotekniikan suunnittelun näkökulmasta, suunnittelijan kokemuksia.

Asetutaan hetkeksi tarkastelemaan tietomallintamista ja tietomalleja talotekniikkasuunnittelijan silmin. Käydään läpi mitä tietomallipohjainen suunnittelu pitää sisällään ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa. Tutustutaan esimerkin avulla tapaan tuoda loppukäyttäjä osaksi suunnitteluprosessia yhdistelmämallin avulla

Tietokonepeliksi muunnettu digitaalinen 3D-rakennussuunnitelma loppukäyttäjien ja suunnittelijoiden kommentointi- ja yhteissuunnittelualustana

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/virtuaalinen-rakentaminen/

Lisätietoja

Milla Sairanen (at) xamk.fi
Muuta talotekniikan teemakevään ohjelmaa omalla tapahtumasivullaan
RAKES 2020 -hankkeen www-sivut