Tourism Loves New – Idea- ja innovaatiokilpailu opiskelijoille

Ota innovatiivisimmat opiskelukaverisi mukaan ideoimaan tapahtuma tai matkailupalvelu!

 

Millaisia tapahtumia Etelä-Savoon ja Kymenlaaksoon mielestäsi tarvitaan? Oletko kokeillut jotain matkailupalvelua ja sitä voisi mielestäsi vähän parannella? Voisiko jotain tuotetta markkinoida paremmin? Voit ideoida täysin uuden tapahtuman, palvelun tai tuotteen matkailuyritykselle tai voit kehitellä jo olemassa olevaa toimivammaksi. Nyt voit vaikuttaa osallistumalla matkailun idea- ja innovaatiokilpailuun. Kilpailu soveltuu kaikkien alojen opiskelijoille.

Parhaan idean tai innovaation tuottanut ryhmä pääsee Pietariin kolmen päivän matkalle tutustumaan kaupungin luoviin ympäristöihin ja kohteisiin kaupungissa sekä tapahtumien markkinointiin Pietarissa (toteutusajankohta vuonna 2021, kun maahan on turvallista matkustaa).

TOTEUTUS

Matkailun idea- ja innovaatiokilpailussa etsitään eteläsavolaisissa ja kymenlaaksolaisissa matkailuyrityksissä toteutettavia tapahtumia, matkailupalveluita ja -tuotteita sekä niiden markkinointiin liittyviä keinoja ja tapoja. Ideat ja innovaatiot voivat olla digitaalisia, virtuaalisia tai fyysisesti toteutettavia, mutta ne on voitava toteuttaa helposti ja edullisesti.

Kilpailuun voivat osallistua suomalaiset ja venäläiset opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat yksin tai korkeintaan neljän henkilön ryhmässä. Voit osallistua vain kilpailuun tai neuvotella opettajasi kanssa mahdollisista opintopisteiden suorittamisesta.

Kilpailussa on neljä teemaa:
Tapahtumiin, matkailupalveluihin ja -tuotteisiin sekä niiden markkinointiin liittyvät kilpailutyöt liitetään johonkin seuraavista teemoista:

1) Suunnittele tapahtuma, matkailupalvelu tai –tuote tai markkinointikeino olemassa olevalle tai kuvitteelliselle yritykselle, jonka liikeidea liittyy
• Kulttuurimatkailuun, luontomatkailuun tai elämyspalveluun
• Ravintola- tai kahvilapalveluun
• Majoituspalveluun

2) Suunnittele digitaalinen palvelu tai pelillinen matkailupalvelu yksittäiselle tai useammalle matkailutoimijalle

3) Suunnittele oheistapahtuma TAI kartta- ja tapahtumasovellus Mikkelin Musiikkijuhlien yhteyteen
• Uuden oheistapahtuman tavoitteena on tuoda Musiikkijuhlia näkyvämmäksi ja osallistavammaksi sekä paikallisille että suomalaisille ja kansainvälisille matkailijoille.
• Kartta- ja tapahtumasovelluksen tavoitteena on tehdä Musiikkijuhlille oma sovellus, jonka kautta yleisö löytää tapahtumapaikat, voi ostaa liput, saa taustatietoa ja infoa esimerkiksi esiintyjistä ja teoksista. Lisäksi sovellus voi mahdollistaa konserttitapahtumien interaktiivisuuden ja kävijäpalautteiden keräämisen.

4) Suunnittele kahden päivän matka Etelä-Savoon ja/tai Kymenlaaksoon ja tee sen markkinointisuunnitelma

Kilpailun vaiheet

Kilpailun ensimmäinen osa: 1.9. – 15.10.2020 ideointivaihe
Muodosta 2 – 4 henkilön ryhmä opiskelukavereistasi. Voit osallistua kilpailuun myös yksin. Tutustukaa kilpailun sääntöihin, tavoitteisiin sekä toteutukseen ja ideoikaa kilpailutyönne. Kilpailutyö palautetaan lyhyessä videossa kuvattuna Open Learn -alustalle 15.10.2020 mennessä.

Kilpailun toinen osa: 16.10. – 20.11.2020 kehittelyvaihe
Ryhmille järjestetään mahdollisuus kilpailutyön jatkokehittelyyn ammattilaisten ohjauksessa verkkovälitteisesti marraskuussa. Toisen vaiheen kilpailutyö palautetaan Open Learn –alustalle 20.11. mennessä.

Kilpailun kolmas osa: voittajan valinta

Arviointiraati valitsee parhaimman kilpailutyön viikolla 48. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kilpailun neljäs osa: palkintomatka

Voittajaryhmä pääsee matkalle Pietariin. Palkintomatka toteutetaan vuoden 2021 aikana, kun koronapandemiatilanne sallii turvallisen matkustamisen Pietariin.

Jotta hyvät innovaatiot eivät jää vain suunnitteluasteelle, toteutetaan parhaita ideoita ja innovaatioita eteläsavolaisissa matkailuyrityksissä kevättalvella 2021 ja Mikkelin Musiikkijuhlien 30-vuotisjuhlien yhteydessä heinäkuussa 2021.

 

OSALLISTUMINEN KILPAILUUN

Kilpailun tarkemmat osallistumisohjeet ja säännöt löydät Open Learn –alustalta https://open-learn.xamk.fi/  Rekisteröidy sähköpostiosoitteellasi Open Learn -alustalle, etsi Tourism loves new -opintojakso ja liity jaksolle. Open Learn -alustalle voi rekisteröityä kuka tahansa omalla sähköpostillaan oppilaitoksesta riippumatta. Open Learniin rekisteröityminen ei velvoita kilpailuun osallistumista, joten ohjeet ja säännöt voi käydä lukemassa ennen kilpailuun osallistumista.

Järjestäjät

Kilpailun järjestävät Contents for Cross-Cultural Events ja Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka -hankkeet.

C3E Contents for Cross-Cultural Events -projektissa Xamk tekee laajaa verkostoyhteistyötä festivaalien, matkailu- ja kulttuuritoimijoiden kanssa Pietarin ja Kaakkois-Suomen alueella. Venäläiskumppanit ovat Institute for Cultural Programs, ICP sekä Pietarin valtiollinen teknologian ja designin yliopisto, SPbSUITD. Hanketta rahoittaa Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.

Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka -hankkeessa kehitetään eteläsavolaisten matkailutoimijoiden valmiuksia matkailupalvelujen tuotteistamisessa, digitaalisuudessa, vastuullisuudessa ja kansainvälistymisessä sekä rakennetaan yhteistyöverkostoja ja osaamisverkosto, jolla jatkossakin varmistetaan matkailualan toimijoiden osaamistarpeisiin vastaaminen. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

 

Lisätiedot ja kysymykset

Niko Arola, niko.arola@xamk.fi
Kaisa Voutila, kaisa.voutila@xamk.fi

www.xamk.fi/c3e

www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/etelasavolaisen-matkailun-osaamisloikka/