Tulevaisuustalkoot & Älykkäät kulttuurikylät aloitustilaisuus

Älykkäät kulttuurikylät -hankkeen aloitustilaisuus ja ensimmäiset tulevaisuustalkoot
pidetään Teamsin välityksellä torstaina 3.6.2021 klo 17-18.30.

Älykkäissä kulttuurikylissä Kymenlaakson kyliä kehitetään kohti kestäviä asumisen, vapaa-ajan ja työskentelyn paikkoja kulttuuriympäristöt huomioiden. Toiminnassa keskitytään etätyön,
innovaatioiden ja kulttuurihyvinvoinnin tuomiin mahdollisuuksiin kylien elinvoiman lisäämisessä.

Tavoitteena on kartoittaa kylien vahvuudet, resurssit ja kehittämiskohteet sekä innostaa
kyläläiset ja sidosryhmät laajasti mukaan kokeiluihin. Yhdessä kehittämällä luodaan
Älykäs kulttuurikylä –konsepti, joka vastaa muuttuvan maailman haasteisiin.

Kohdalueena ovat valikoidut kylät mm. Ankkapurhan kulttuuripuiston alue, Tirva, Sippola.
Mukaan tekemiseen ja yhdessäoppimiseen voivat osallistua muutkin maaseudun kyläalueet.
Kohderyhminä on kylissä asuvat ja työskentelevät, yrittäjät ja yritykset, kylien kehittäjät
sekä muut yhteisöt sekä kyliin muuttamista harkitsevat.

Tule tutustumaan, mistä on kyse ja mitä voisimme tehdä yhdessä!

Ilmoittautuminen Tulevaisuustalkoisiin 3.6.2021 klo 17-18.30.