Työpaja: Biojätteiden keräyksen ja lajittelun tehostaminen Mikkelissä

Kutsu työpajaan

Mikkeli on mukana kansainvälisessä kaupunkien kiertotaloutta kehittävässä CityLoops – Closing the loop for urban material flows -hankkeessa. Hankkeeseen osallistuu Mikkelin lisäksi kumppaneita kuudesta EU-kaupungista. Mikkelissä toteutuksesta vastaavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy (MikseiMikkeli).

Xamkin tekemässä Mikalon asuntojen jätteenkoostumustutkimuksessa Peitsarissa saatiin selville, että sekajäte sisältää noin 35 % biojätettä. Biojätteen erilliskeräyksen tehostaminen on tärkeää, jotta tämä raaka-aine voitaisiin paremmin hyödyntää biokaasun, lannoitteiden ja multatuotteiden valmistuksessa.

Paikalliset tuotteet, jotka valmistetaan asukkaiden biojätteistä, vähentävät hiilidioksidikuormaa ja tarvetta käyttää neitseellisiä raaka-aineita. Tämän takia biojätteiden tehokkaampi lajittelu ja keräys on tärkeä ilmastoteko.

Toivomme, että työpajaan osallistuisi eri ikäisiä ja -taustaisia mikkeliläisiä, jotta saisimme paremman ymmärryksen siitä, mikä voisi motivoida asukkaita parempaan biojätteiden erilliskeräykseen ja kierrätykseen. Nyt on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa ympäristömme hyväksi.

Työpaja järjestetään hybriditapahtumana, jolloin siihen voi osallistua joko paikan päällä MikseiMikkelin tiloissa Tuman rakennuksessa tai etänä Teamsin kautta. Tilaisuutta fasilitoi Saara Vauhkonen Volat Oy:stä.

Työpajan alustava ohjelma:

9:00 – Aloitamme työpajan Teamsissa ja Tuman neuvotteluhuoneessa. Tumalla tarjoamme osallistujille kahvia, teetä ja pientä purtavaa.

  • Esitetään työpajan tarkoitus ja tavoitteet sekä annetaan osallistujille taustatietoa, niistä haasteista, joita pyrimme työpajassa ratkaisemaan.
  • Asiakkaan näkökulmaan perehtyminen jätteen lajittelusta ja keräyksestä. Ryhmätehtävä joko Teamsin kautta tai Tumalla.

10:00 – Tauko, noin 15 minuuttia

10:15 – Ideoidaan ratkaisuja ja tunnistetaan kierrätyksen motivaattoreita. Ryhmätehtävä kaikille.

  • Ohjeet ryhmätehtävää varten
    Ryhmätehtävän toteutus ja purku

11:00 – Ratkaisujen siirtäminen palveluntuottajien toimintoihin ja niiden arviointi. Ryhmätehtävä.

  • Ohjeet ryhmätehtävään
    Kootaan työpajassa kehitetyt ratkaisut, arvioidaan niiden toteutusta ja keskustellaan tuloksista.

11:45 – Työpajan tuloksien kokoaminen yhteen ja tietoa tulosten jatkohyödyntämisestä.

12:00 – Päätetään tilaisuus.

Ilmoittautumiset työpajaan joko suoraan Johanna Järviselle puh. 050 465 5320 tai seuraavan linkin kautta: Tapahtumakalenteri – Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy (tapahtumakalenterit.fi)

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 821033.