Aktuell forskning kring ungas alkohol- och droganvändning i Norden visar att unga dricker mindre än tidigare. Dessutom har andelen unga som väljer att helt avstå från att dricka alkohol ökat. Frukostföreläsningen fokuserar på faktorer som bidrar till varför unga dricker mindre idag än tidigare. Föreläsningen hålls på engelska, möjlighet till frågor och diskussion på svenska.

 

Föreläsningsserien är en del av den svenskspråkiga kompetenscenterverksamheten 2020-2023.

 

Datum: 18.3.2021 (9:00-10:30)

Plats: Webbaserad / Zoom

Anmälan stänger: 15.3.2021

Kurskod: 180K0014003

Kurspris: Gratis

 

Zoom-länk sänds till anmälda per e-post innan föreläsningen.

 

På Folkhälsan sidan: https://www.folkhalsan.fi/evenemang/forelasningar/frukostforelasning-unga-har-inte-tid-for-alkohol-aktuell-forskning-kring-ungas-alkohol–och-droganvandning-i-norden/

 

Anmäl dig här: https://kurser.folkhalsan.fi/reserverade-kurser-grupper/

 

Föreläsare:

Jukka Törrönen

professor

Institutionen för folkhälsovetenskap

Stockholms universitet