Ungdomsnätverksträff med fokus på kompetenscenterarbete

Plats: Webbaserad – På distans

Tider: 7.10.2021 kl. 13.00-15.00

Anmälan stänger: 6.10.2021

Kurskod: 180E0116001

 

Anmäl dig här:

https://kurser.folkhalsan.fi/reserverade-kurser-grupper/

 

I nuläget finns det sex nya riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet. Vilka är de olika kompetenscentrens uppgifter och hur kan vi på bästa sätt ha nytta av dessa? Hur beaktas det finlandssvenska ungdomsarbetet? Under denna nätverksträff ligger fokus på effektmätning och genomslagskraft för anställda och frivilliga inom tredje sektorn (kompetenscenter Kentauri). Vi hör också om pågående forskning inom Åbo akademi, som berör skolungdomsarbete (kompetenscenter Nuoska).

 

Program

13.00 Välkommen!
13.10 Effektmätning och genomslagskraft för anställda och frivilliga inom tredje sektorn, forskare Marina Lindell, Åbo Akademi
13.45 Paus
14.00 Kommunalt ungdomsarbete på svenska i skolor – en översikt, projektkoordinator Anna Siegfrids, Åbo Akademi
14.30 Diskussion

 

Nätverksträffen ordnas i samarbete mellan Takorganisationen för ungdomssektorn Allianssi och Folkhälsan. Träffen riktar sig till personer som arbetar kring ungdomsfrågor på förbundsnivå och kommunalt. Målgruppen är personer som arbetar inom en ungdomsorganisation eller med ungdomsfrågor kommunalt, både inom svenskspråkiga organisationer och på svenska inom en finsk- eller tvåspråkig organisation.

Anmäl dig till nätverksträffen här:

https://www.folkhalsan.fi/kompetenscenter/

Zoom-länk sänds till anmälda per e-post innan föreläsningen.

På Folhälsans sidan: https://www.folkhalsan.fi/evenemang/natverkstraff/ungdomsnatverkstraff-med-fokus-pa-kompetenscenterarbete/

Kontakt:

 

Frida Westerback

verksamhetsutvecklare

email: frida.westerback@folkhalsan.fi

 

Pia Öhman

sakkunnig

email: pia.ohman@folkhalsan.fi