Hur upplevs ensamhet bland unga och vilka orsaker ligger bakom ensamhet? Vilka olika typer av ensamhet kan skönjas? Frukostföreläsningen fokuserar på senaste forskningsrön gällande ensamhet bland unga utgående från projektet: ”Ensamhet bland unga i Svenskfinland”.

 

Föreläsningsserien är en del av den svenskspråkiga kompetenscenterverksamheten 2020-2023.

 

Datum: 19.5.2021 (9:00-10:30)

Plats: Webbaserad / Zoom

Anmälan stänger: 17.5.2021

Kurskod: 180K0014004

Kurspris: Gratis

 

Zoom-länk sänds till anmälda per e-post innan föreläsningen.

På Folkhälsan sidan: https://www.folkhalsan.fi/evenemang/forelasningar/frukostforelasning-upplevd-ensamhet-bland-unga-i-svenskfinland/

 

Anmäl dig här: https://kurser.folkhalsan.fi/reserverade-kurser-grupper/

 

 

Föreläsare:

Jessica Hemberg

docent

Åbo Akademi