Uusi koulu X / Yhteisöllinen nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa (osa 2/2)

Vuoden 2022 Uusi koulu -seminaarin pääteemoja ovat kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön toimivat käytännöt sekä nuorten vertaissuhteiden merkitys. Muita teemoja ovat yhteisöllinen oppilas- ja opiskeluhuolto sekä nuorten hyvinvointi.

Seminaari on jatkoa Yhteisöllinen nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa kokonaisuudelle, joka käynnistyi 2021.

Uusi koulu -seminaarisarjan toteuttavat Itä-Suomen aluehallintovirasto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.

Seminaarin ajankohta 17–18.3.2022

Paikka Mikkeli & Verkkototeutus

Osoite: Xamk Mikkelin kampus, A-rakennus, auditorio A117 (Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli)

 

Tapahtumasivu AVI:n kalenterissa: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/942466

 

Uusi koulu -seminaari näkyy myös sosiaalisessa mediassa.

Osallistu keskusteluun käyttämällä tapahtuman hastagia: #uusikoulux

 

 

TAPAHTUMAN OHJELMA / AIKATAULU

Torstai 17.3.2022

KELLONAIKA OHJELMASISÄLTÖ
12.30-12.40 Tervetulosanat
12.40-13.30 Kunnallisen nuorisotyön paikat kouluissa ja oppilaitoksissa

Antti Kivijärvi, YTT, erikoistutkija, Nuorisotutkimusseura

Kunnat ovat panostaneet koulu- ja oppilaitosnuorisotyöhön vuosi vuodelta enemmän. Kasvaneista volyymeista huolimatta aiheesta on niukasti valtakunnallista tietoa. Koulu- ja oppilaitostyö on kehittynyt kuntien omista tarpeista käsin eikä sitä ole normitettu valtionhallinnon taholta. Paljolti tästä johtuen työtä tehdään paikallisilla tasoilla monin tavoin. Puheenvuorossa koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä tarkastellaan olemassa olevan tutkimustiedon näkökulmasta keskittyen erityisesti resursseihin, tavoitteisiin ja menetelmiin. Lisäksi puheenvuorossa esitetään tutkimustietoon perustuvia näkemyksiä siitä, mikä on kunnallisen nuorisotyön asema osana koulujen ja oppilaitosten rakenteita. Aiemman kirjallisuuden lisäksi esitys perustuu vuonna 2021 kuntien nuorisotoimilta kerättyyn kyselyaineistoon.

13.30-14.20 Lapsuuden ja nuoruuden vertaissuhteiden merkitys kehityksessä

Christina Salmivalli, PsT, psykologian professori, Turun yliopisto

Lasten ja nuorten vertaissuhteet, eli suhteet ikätovereihin vaikuttavat sosiaaliseen, emotionaaliseen, ja jopa persoonallisuuden kehitykseen. Kahdenkeskiset, vastavuoroiset ystävyyssuhteet suojaavat erityisesti kaikkien haavoittuvampia – mutta merkitystä on myös sillä, keiden kanssa näitä suhteita solmitaan. Yhteenkuuluvuus on yksi ihmisen perustarve, mutta niin on myös tarve statukseen, ryhmässä saavutettavaan asemaan. Nuoruusiässä porukan merkitys kasvaa entisestään samalla kun vertaisten kanssa vietetty aika lisääntyy ja aikuisten valvonta vähenee. Puheenvuorossa pohditaan vertaissuhteiden merkitystä ja esitellään alustavia tutkimustuloksia 14 vuoden seurantatutkimuksesta, jossa seurasimme lapsia kouluajasta nuoreen aikuisuuteen.

14.20-14.50 Kahvitauko
14.50-15.40 Konkreettisia menetelmiä koulun hyvinvointityöhön ja yhteisöllisyyden tukemiseen

Heikki Korhonen, hankekoordinaattori, Kehittämiskeskus Opinkirjo

Niina Himanka, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija, EHYT ry

Marja Snellman-Aittola, mielenterveyden edistämisen asiantuntija, MIELI ry

Kaipaatko uusia, innostavia menetelmiä hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen omassa koulussa tai oppilaitoksessasi? Toivotko työvälineitä nuorisotyön ja muiden koulun ammattilaisten työparityöskentelyyn? Osaamiskeskus Nuoskassa on kehitetty konkreettisia menetelmiä, joilla koulussa ja oppilaitoksissa voi vahvistaa hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä luoda yhteistyön mahdollisuuksia koulun eri ammattilaisten välille. 

  • Kasku-työparimalli – rakenne opettajan ja nuorisotyöntekijän yhteistyölle
  • Kaverituki päihdehuolissa – Mitä tehdä jos kaveripiirissä päihteet herättävät huolta?
  • KAMU Kaveri mielessä – Miten tuen kaveriani? -tunnit

 Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan koulu- ja oppilaitosnuorisotyöstä ja sen kehittämisestä! 

 

15.40-16.00 Ensimmäisen päivän päätös

 

19.00 Jälki-istunto (Mikkelissä lähiosallistujille; ilmoita osallistutko). Hotelli Vaakuna. Salaattibuffet (maalaissalaatti, jokirapusalaatti, leipää ja levitettä, kahvi/tee ja suklaamakeinen) 22 € / hlö. Iltaa viihdyttää irkkuduo The Culchie Pigs.

 

Perjantai 18.3.2022

Työpajoja toteutetaan sekä lähitoteutuksena, hybridinä että kokonaan verkkototeutuksena. Työpajojen tarkemmat sisällön kuvaukset löydät perjantain ohjelmataulukon alapuolelta.

KELLONAIKA OHJELMASISÄLTÖ
9-10.15 Työpajasessio 1 / valittavissa olevat vaihtoehdot:

 

1. Mahtuuko nuoruus kouluun? (lähitoteutus)
2. Lukkojen aukaisijasta toteuttajaksi- näin rakennat pakopelin nuorille (lähitoteutus)
3. Elämyksellinen toiminta ystävyyden rakentajana (lähitoteutus)
4. Kulttuurivallankumous koulussa – ilmapiiri ja säännöt kuntoon (hybridi)
5. Nuoren kohtaaminen ja päihteiden puheeksi ottaminen (hybridi)
6. Nuorten viihtyminen oppilaitoksessa (hybridi)
7. ”Moi, mitä sulle kuuluu?” – vuorovaikutus, kohtaaminen ja puheeksi ottaminen (hybridi)
8. Työpajat vaihtoehtoisina oppimisympäristöinä (verkkototeutus)
9. Laajentuneen oppivelvollisuuden ohjausvastuu (verkkototeutus)

10.15-10.30 tauko / siirtyminen
10.30-11.45 Työpajasessio 2 / valittavissa olevat vaihtoehdot:

 

1. Nuoren kohtaaminen ja päihteiden puheeksi ottaminen (lähitoteutus)
2. Nuorten viihtyminen oppilaitoksessa (lähitoteutus)
3. ”Moi, mitä sulle kuuluu?” – vuorovaikutus, kohtaaminen ja puheeksi ottaminen (lähitoteutus)
4. Laajentuneen oppivelvollisuuden ohjausvastuu (lähitoteutus)
5. Lukkojen aukaisijasta toteuttajaksi- näin rakennat pakopelin nuorille (hybridi)
6. Elämyksellinen toiminta ystävyyden rakentajana (hybridi)
7. Nuorisotyö koulussa, ole valmis muutokseen (hybridi)
8. Mahtuuko nuoruus kouluun? (verkkototeutus)
9. Yhteisollinen toiminta Laukaan lukiossa (verkkototeutus)

11.45-12 tauko / siirtyminen
12-12.30 Uusi koulu X – loppukoonti

Keskustelua tapahtuman aihepiiristä ja kokemuksista

Musiikista vastaa irkkuduo The Culchie Pigs

 

TYÖPAJOJEN SISÄLTÖKUVAUKSET JA TOTEUTTAJAT

 

Nuoren kohtaaminen ja päihteiden puheeksi ottaminen

Mitä on puheeksiotto ja miten se eroaa puheeksi ottamisesta? Millaisia haasteita päihteiden puheeksi ottamiseen liittyy? Miten keskustelua voi edistää? Tule mukaan kuulemaan ja jakamaan omia kokemuksiasi nuorten kohtaamisesta ja haastavien teemojen käsittelystä nuorten kanssa.

Työpajan toteuttaja: Mika Piipponen, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija / Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n nuorisoalan osaamiskeskustoiminta.

 

Mahtuuko nuoruus kouluun?

Koulunuorisotyön kehittämisen äärellä olemme toiminnallisin menetelmin ja haastatteluin keränneet nuorilta tietoa toisen asteen opiskelujen aloittamisesta ja ryhmäkokemuksista. Mitä nuoret toisiltaan toivovat? Millainen on nuoren mielestä hyvä ryhmä? Miten voimme tukea vertaissuhteita kouluissa ja oppilaitoksissa? Tarjolla siis nuorten nostamia näkökulmia, elämänmakuisia esimerkkejä ja yhdessä tekemistä.”

Työpajan toteuttaja: Yhessä eteenpäin – Yhteisöllinen nuorisotyö Etelä-Savon kouluissa -hanke (ESR) / Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.

 

Nuorten viihtyminen oppilaitoksessa

Gradian nuoriso-ohjaajat ovat tarvittaessa apuna tukemassa opiskelijoita niin opiskelun, vapaa-ajan kuin arjenkin keskellä. Ohjaajat kuuntelevat nuoria eri elämäntilanteissa ja ohjaavat tarvittaessa eri palvelujen piiriin. Nuorten viihtyminen oppilaitoksessa on jokaisen opiskelijan ja kasvattajayhteisön jäsenen etu. Työpajassa käsitellään yhteisen viihtyvyyden, ja sen edellytysten luomista.

Työpajan toteuttajat: Heli Metsänen, nuoriso-ohjaaja & Mira Huotari, nuoriso-ohjaaja / Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

 

Lukkojen aukaisijasta toteuttajaksi – näin rakennat pakopelin nuorille!

Pakohuonepelit ovat oiva tapa käsitellä erilaisia teemoja nuorten kanssa. Näitä voivat olla päihteet, seksuaalisuus tai vaikkapa erilaisuuden kohtaaminen. Saat uusia ideoita toteuttaa pakopelejä nuorille koulussa ja tilatyössä. Pajassa avataan, miten saat luotua peliin tarinan, joka käsittelee valitsemaasi teemaa. Saat lisäksi oppia, miten tarinan ympärille saakaan rakennettua erilaisia tehtäviä, jotka tukevat yhteistyötä, vuorovaikutusta ja nuorten oman ajattelun vahvistamista. Oletko valmis rakentamaan arvoituksen?

Työpajan toteuttaja: Teppo Knuutinen, nuoriso-ohjaaja / Kouvolan kaupungin nuorisopalvelut

 

”Moi, mitä sulle kuuluu?” – vuorovaikutus, kohtaaminen ja puheeksi ottaminen

Keskusteleva työpaja kohtaamisesta, vuorovaikutuksesta ja puheeksi ottamisesta toisen asteen oppilaitoksissa laajentuneen oppivelvollisuusiän näkökulmasta. Jaamme kokemuksia ja ajatuksia muun muassa case-esimerkkien avulla etenkin erityistä tukea tarvitsevien tai putoamisvaarassa olevien nuorten kanssa toimiessa. Toiminnassa yhdistetään nuorisotyön, työhönvalmennuksen sekä ammattioppilaitosten opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstön osaamista.

Työpajan toteuttaja: Yhdessä yksikään ei putoa! – hanke (ESR) / Aseman lapset ry & LIVE -säätiö

 

Laajentuneen oppivelvollisuuden ohjausvastuu

Pajassa tutustutaan laajentuneeseen oppivelvollisuuteen ja pohditaan sen vaikutuksia työkentällä. Jaetaan hyviä käytänteitä ja pohditaan yhdessä ratkaisuja esiin nousseisiin haasteisiin.

Työpajan toteuttaja: Loviisa Silmäri, oppivelvollisuusohjaaja / Kuopion kaupunki

 

Elämyksellinen toiminta ystävyyden rakentajana

Työpajassa keskustellaan koulunuorisotyöstä ja sen mahdollistamasta pienryhmätoiminnasta. Kouluilla on tarjottu pienryhmätoimintaa hiljaisille ja yksinäisille nuorille. Nuorten yksinäisyys ja sosiaaliset paineet ovat alati läsnä nuoren ihmisen elämässä ja näyttäytyy etenkin kouluarjessa. Miten voimme toimia yksinäisyyden vähentämiseksi? Millaisia keinoja meillä on puuttua yksinäisyyden ilmenemiseen? Tule kuulemaan ja keskustelemaan elämyksellisestä toiminnasta ystävyyden rakentajana pienryhmätoiminnan toteuttajien kanssa.

Työpajan toteuttajat: Jemina Liukkonen, nuoriso-ohjaaja & Niina Korhonen, nuoriso-ohjaaja / Mikkelin nuorisopalvelut

 

Työpajat vaihtoehtoisina oppimisympäristöinä

Työpajat tarjoavat opiskelijoille vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä, joiden puitteissa yksilölliseen ohjaukseen ja valmennukseen sekä yhdessä tekemiseen panostetaan tavanomaista vahvemmin. Syksyllä käynnistyvä Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) soveltuu varsin hyvin toteutettavaksi pajaympäristöissä. Tule kuulemaan, miksi ja miten työpajat ovat koulutuksen järjestäjille oiva yhteistyökumppani nuoren koulupolulla.

Työpajan toteuttaja: Herttaliisa Tuure, toiminnanjohtaja & Peter Pahlman, asiantuntija, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

 

Nuorisotyö koulussa – ole valmis muutokseen

Nuorisotyön ja sen tekijöiden asema kouluilla on nykyään huomattavasti parempi, kuin aiemmin. Silti edelleenkin törmätään ajatukseen, jossa on ”minun työt” ja ”sinun työt”. Keskiössä oleva henkilö ei olekaan nuori oppilas vaan kiistellään toimivallasta, velvollisuuksista ja oikeuksista.

Oletko valmis muutokseen? Muutokseen, jossa oman työn näkökulmia avarretaan niin, että entistä tiiviimpi yhteistyö nostaa oppilaan takaisin keskiöön.

Työpajan toteuttajat: Janne Häyrinen, nuoriso-ohjaaja / Mikkelin nuorisopalvelut & Anttolan yhtenäiskoulu

 

Yhteisöllinen toiminta Laukaan lukiossa

Mitä yhteisöllisyys on? Mistä yhteisöllisyys syntyy? Laukaan lukiossa opiskelijat ovat mukana vaikuttamassa arjessa monella tavalla niin oppitunneilla kuin koko oppilaitoksen toimintakulttuurissa. Työpajassa kuulet kokemuksia Laukaan lukion ja kolmannen sektorin yhteistyöstä sekä pääset miettimään tapoja, joita voit soveltaa omassa oppilaitoksessasi. Osallisuus on pieniä valintoja, joilla on iso merkitys kaikkien viihtyvyyteen ja oppimiseen.

Työpajan toteuttaja: Jyri Pesonen, rehtori, Susanna Mononen, opettaja / Laukaan lukio & Antti Mäkelä, Koulu- ja oppilaitosnuorisotyöntekijä, Laukaa

 

Kulttuurivallankumous koulussa – ilmapiiri ja säännöt kuntoon

ProKoulusta ratkaisu hyvinvoivaan kouluun. Könönpellon koulu malli. Koulua pidetään esimerkillisenä yhteisönä, jossa oppilaat ja henkilökunta viihtyvät hyvän ilmapiirin, yhteisöllisyyden ja osallistavan toimintatavan siivittämänä. Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ) valitsi vuonna 2021 Könönpellon koulun vuoden kouluksi.

 Työpajan toteuttajat: Sami Hänninen, luokanopettaja, Katja Taskinen, luokanopettaja & Päivi Malkki, rehtori / Varkauden kaupunki, Könönpellon koulu

 

Lisätietoja tapahtumasta: heikki.kantonen@xamk.fi & kari.lehtola@avi.fi