Uusi koulu XI – Monialainen hyvinvointityö lasten ja nuorten parissa – Voimaa yhteisölliseen opiskeluhuoltoon

Vuoden 2023 Uusi koulu -seminaarissa pääteemoja ovat kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuva nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen, nuorilähtöinen yhteistyön kehittäminen sekä monialaisen hyvinvointityön johtaminen.

Seminaari on tarkoitettu kaikille koulujen ja oppilaitosten monialaisten kasvattajayhteisöjen jäsenille sekä yhteisöjen johtajille.

Uusi koulu -seminaarisarjan toteuttavat Itä-Suomen aluehallintovirasto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia. Koulujen ja nuorisotyön yhteistoimintaa korostanut vuodesta 2010 alkaen järjestetty tapahtumasarja on 2021 lähtien toteutettu valtakunnallisena tapahtumana.

 

Seminaarin ajankohta: torstaina 23.3.2023 klo 8.30-15.45

Paikka: Mikkeli & Verkkototeutus

Osoite: Xamk Mikkelin kampus, Mikpoli-sali (Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli)

 

I årets Uusi koulu -seminarium erbjuds för första gången även svenskspråkigt innehåll, workshoppen om mångprofessionellt samarbete i den ungas vardag.

Tämän vuoden Uusi koulu -seminaarissa tarjotaan ensimmäistä kertaa myös ruotsinkielistä sisältöä, työpaja moniammatillisesta yhteistyöstä nuorten kouluarjessa.

 

(muutokset ja täydennykset ohjelmaan mahdollisia)

AJANKOHTA OHJELMASISÄLTÖ
8.30-9.00 kahvit lähitoteutukseen osallistujille
9.00-9-10 Seminaarin avaus

Kari Lehtola, opetustoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Jussi Ronkainen, tutkimusyksikön johtaja, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

9.10-9.25 Kohti tulevaisuuden kestävää hyvinvointia

Anu Haapala, tutkimusjohtaja (kestävä hyvinvointi), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

9.25-10.05 VANUPO – Nuorten ääni esittelyssä

Syksyllä 2022 toteutettiin valtakunnallinen nuorten kuuleminen osana valtion nuorisopoliittista ohjelmaa (VANUPO). 13–29-vuotiailta nuorilta haluttiin selvittää, mitä keskeisiä haasteita nuorten mielestä täytyy Suomessa ratkaista ja mitkä asiat tuovat nuorille hyvinvointia. Kyselyyn saatiin yli 7000 nuoren vastauksia, joita käsiteltiin myös kuulemistyöpajojen sarjassa yli 200 nuoren kanssa.

Puheenvuorossa avataan valtakunnallisen kyselyn ja työpajojen tuloksia ja nuorten tuotoksia. Aineisto on kerätty nuorisoalan osallisuuden osaamiskeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä.

Antti Ollikainen, projektikoordinaattori, osallisuuden osaamiskeskus, Nuorten akatemia

10.05-10.15 tauko
10.15-11.30 Kuinka monialaista hyvinvointiosaamista lisätään ja kuinka sitä johdetaan?

Teemoja lähestytään oppilas- ja opiskelijahuollon, opetuksen ja nuorisotyön näkökulmista. Miten monialaista luottamusta rakennetaan? Miten hyvinvointityöhön saadaan lisää vaikuttavuutta? Miten tunnistetaan toimivan yhteistyön esteet? Mitä mahdollisuuksia hyvinvointialueet tuovat työskentelyyn

Asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi käydään vuorovaikutteinen paneelikeskustelu, johon myös yleisöllä on mahdollisuus osallistua.

Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kristiina Laitinen, opetusneuvos, Opetushallitus

Emma Taipale, neuvotteleva virkamies, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö

11.30-12.30 lounastauko
12.30-14.00 Työpajat (pajojen tarkemmat kuvaukset sivun alaosassa)

LÄHIOSALLISTUJILLE

  • 1. Monialaisen hyvinvointiosaamisen lisääminen ja johtaminen
  • 2. Nuorelta nuorelle – opintoja tukevat vertaiskokemukset
  • 3. Vaikuttavaa ja tehokasta – päihdetoimintaohjeet kouluissa ja oppilaitoksissa
  • 4. Miten vahvistaa nuoren mielenterveyttä koulussa tehtävässä työssä? 

ETÄOSALLISTUJILLE

  • 5. Monialaisen hyvinvointiosaamisen lisääminen ja johtaminen 
  • 6. Osallisuuden edistämisen toimintamallit ja hyvät käytännöt kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettavassa nuorisotyössä 
  • 7. Vilka vuxna möter den unga i skolan? Om mångprofessionellt samarbete i den ungas skolvardag (peruttu)
  • 8. Uuden koulun käytävillä – keskustelua ja verkostoitumista 
14.00-14.30 kahvitauko 
14.30-15.30 Työpajojen koonti, keskustelua ja johtopäätökset

Työpajojen vetäjät, Juvenia, Itä-Suomen aluehallintovirasto + nuorten ääni

15.30-15.45 Seminaarin päätös

Itä-Suomen aluehallintovirasto & Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

 

Työpajat toteutetaan joko etäosallistujille tai lähiosallistujille. Hybriditoteutuksia ei vuoden 2023 seminaarissa ole.

Työpajojen kuvaukset:

 

1. Monialaisen hyvinvointiosaamisen lisääminen ja johtaminen / LÄHIOSALLISTUMINEN

Millaisia monialaisen yhteistyön kokemuksia haluat jakaa? Mitä taitoja, osaamista, rakenteita tai resursseja tarvitset monialaisen työn kehittämiseen?

Työpajassa jatketaan aamupäivän teemojen käsittelyä dialogisin ja luovin menetelmin.

Toteutus: Mervi Hotokka, Yhessä eteenpäin! -hanke, Juvenia, Sanna-Mari Pöyry, Osaamiskeskus Nuoska, Juvenia

 

2. Nuorelta nuorelle – opintoja tukevat vertaiskokemukset / LÄHIOSALLISTUMINEN

Tutortoiminta ja opetuksen sisällä tapahtuva ryhmädynamiikan tuki auttavat nuoria tutustumaan toisiinsa ja kiinnittymään omaan opiskeluryhmään. Löydänkö kavereita? Kuulunko porukkaan? Saanko olla oma itseni? Työpajassa lähdetään mielikuvamatkalle toisen asteen aloittavien opiskelijoiden tuntemuksiin, kokeillaan toiminnallisia ryhmää tukevia harjoituksia ja tutustutaan valtakunnallisen tutorverkoston ydinviesteihin.

Toteutus: Helinä Juurinen, Yhessä eteenpäin! -hanke, Juvenia & valtakunnallinen tutortoimintaa koordinoiva verkosto

 

3. Vaikuttavaa ja tehokasta – Päihdetoimintaohjeet kouluissa ja oppilaitoksissa / LÄHIOSALLISTUMINEN

Ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa kuuluu koko koulun henkilöstölle. Ehkäisevään päihdetyöhön kytkeytyvät (hyvinvointi)suunnitelmat ja päihteiden käyttöön puuttuminen sekä ohjeistukset tulee myös laatia monialaisesti. Hyvin toteutettu suunnittelutyö ennaltaehkäisee päihdehaittoja ja päihdehaittoihin puuttumisen käytäntöihin sitoutuminen ja vastuun jakaminen tekee ehkäisevästä päihdetyöstä vaikuttavaa kouluyhteisössä.

Milloin nuoren päihteiden käytöstä saa olla huolissaan ja milloin siihen tulee puuttua? Kenellä on vastuu nuoren päihteiden käyttöön puuttumisesta kouluissa ja oppilaitoksissa? Missä te nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset olette kokeneet onnistuneenne, missä olette kohdanneet haasteita? Osallistu Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toteuttamaan työpajaan, josta saat käytännön vinkkejä ehkäisevän päihdetyön suunnittelun tueksi sekä pääset jakamaan omia ja kuulemaan kollegoiden kokemuksia toteutetusta toiminnasta.

Toteutus: Mika Piipponen, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Nuorisoalan Osaamiskeskustoiminta

 

4. Miten vahvistaa nuoren mielenterveyttä koulussa tehtävässä työssä? / LÄHIOSALLISTUMINEN

Miten nuorten mielenterveyttä voi vahvistaa koulussa tehtävässä työssä? Millaisia hyötyjä on mielenterveystaitojen vahvistamisesta? Mitä erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja materiaaleja voit hyödyntää? Työpajassa tutustut mielenterveystaitoja vahvistaviin menetelmiin, pääset kokeilemaan erilaisia työvälineitä sekä ymmärrät, miten monella tavalla nuoren mielenterveyttä voit vahvistaa työssäsi.

Toteutus: Marja Snellman-Aittola, mielenterveyden edistämisen asiantuntija, MIELI Suomen mielenterveys ry & Osaamiskeskus Nuoska

 

5. Monialaisen hyvinvointiosaamisen lisääminen ja johtaminen / ETÄOSALLISTUMINEN

Millaisia monialaisen yhteistyön kokemuksia haluat jakaa? Mitä taitoja, osaamista, rakenteita tai resursseja tarvitset monialaisen työn kehittämiseen?

Työpajassa jatketaan aamupäivän teemojen käsittelyä dialogisin ja luovin menetelmin verkkoympäristössä.

Toteutus: Kirsi Kohonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Katja Uustalo, Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus, Into ry

 

6. Osallisuuden edistämisen toimintamallit ja hyvät käytännöt kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettavassa nuorisotyössä / ETÄOSALLISTUMINEN

Osallisuuden kokemuksella on merkittävä vaikutus nuoren hyvinvoinnille sekä yhteisöön että opintoihin kiinnittymiselle. Miltä osallisuuden kokemus tuntuu? Millaiset pienet asiat ja teot vahvistavat osallisuuden kokemusta? Miten voin omasta roolistani käsin edistää nuorten osallisuutta kouluyhteisössä?

Työpaja kuuluu itsenäisenä kokonaisuutena osaksi Osallisuuden TEEHUONE -kokonaisuutta. Työpajassa käsitellään hyviä käytäntöjä, koko kasvattajayhteisön sitouttamisen merkitystä osallisuuden edistämiseksi sekä nuorten vertaissuhteiden vahvistamiseksi.

Saat tietoa ja tukea osallisuuden kokemuksen vahvistamiseen omasta ammattiroolistasi käsin. Voit saada vinkkejä monialaisen yhteistyön osaajilta!

Toteutus: Osaamiskeskus Nuoskan asiantuntijat Heikki Korhonen / Opinkirjo, Ninni Parviainen / Kanuuna, Maija Mahon & Hannele Sorri / Vantaan kaupunki

 

7. Vilka vuxna möter den unga i skolan? Om mångprofessionellt samarbete i den ungas skolvardag / DISTANS DELTAGANDE

Hur arbetar du mångprofessionellt och vilka möjligheter & utmaningar har du stött på i ditt arbete gällande samarbetet? Vilka samarbetar du med och finns det tillräckligt med kunskap om de olika professionernas uppgifter och roller för lyckat samarbete? Skolcoach, kurator, skolungdomsarbetare, lärare och alla ni som möter unga i skolmiljö – kom och dela erfarenheter, idéer och tankar kring samarbetet i skolmiljö med Nuoskas sakkunniga. Under workshoppen bekantar vi oss även med beprövade metoder.

Ledare: Pia Öhman, Folkhälsan, Nuoska & Veronica Hellström, Juvenia, Nuoska

 

8. Uuden koulun käytävillä – Keskustelua ja verkostoitumista / ETÄOSALLISTUMINEN

Oletko etsimässä avoimesti uusia ideoita ja verkostoitumassa? Tämä työpaja on mahdollisuus etäosallistujille tulla ohjatusti keskustelemaan ja kohtaamaan muita osallistujia. Aiheet voivat viedä kauaskin aamupäivän puheenvuoroista, ja löydät mahdollisesti uusia toimijoita monialaisen yhteistyön tekemiseen koulu- ja oppilaitosympäristössä.

Toteutus: Xamkin opiskelijat Yhteisöpedagogi yhteiskunnallisena vaikuttajana -kurssilta

 

Lisätietoja seminaarista:

Kari Lehtola, Itä-Suomen aluehallintovirasto, kari.lehtola@avi.fi

Heikki Kantonen, Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, Osaamiskeskus Nuoska, heikki.kantonen@xamk.fi