Uusi koulu XII – Näkökulmia ja menetelmiä hyvinvointiin sekä kasvun ja oppimisen tukemiseen

Hei hei, mitä kuuluu? Sä et tiedä miltä musta tuntuu!

Kaikki on hyvin – vai onko? Mikä merkitys on nuoren hyvinvoinnilla? Kuinka se vaikuttaa nuoruusvuosiin ja oppimiseen? Miten sitä tuetaan koulujen ja oppilaitosten rakenteissa? Kuka kysyy, kuulee, kohtaa ja välittää? Kenellä on aikaa?

Uusi koulu XII -seminaarissa on ohjelmassa alustuksia, toiminnallisia menetelmiä, paneelikeskustelua, välineitä koulunuorisotyön rakenteiden arviointiin ja monialaiseen hyvinvointityöhön.

Täydellistä yhteisöä ei ole. Yksilön voimin ei ratkaista yhteisöllisiä ongelmia. Nuoruuteen kuuluvat elämän rosot, hapuilu ja erehdykset. Aikuisilla on mahdollisuus ymmärtää ja tukea hyvinvointia. Suoraan sanottuna suurin piirtein – sellaista elämä on.

Seminaari on tarkoitettu kaikille koulujen ja oppilaitosten monialaisten kasvattajayhteisöjen jäsenille sekä yhteisöjen johtajille.

Uusi koulu -seminaarisarjan toteuttavat Itä-Suomen aluehallintovirasto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia. Koulujen ja nuorisotyön yhteistoimintaa korostanut vuodesta 2010 alkaen järjestetty tapahtumasarja on 2021 lähtien toteutettu valtakunnallisena tapahtumana.

 

Seminaarin ajankohta: 14-15.3.2024 (torstai-perjantai)

Paikka: Mikkeli & Verkkototeutus

Osoite: Xamk Mikkelin kampus, A-rakennus, A117 auditorio (Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli)

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu 10.3.2024 mennessä tästä linkistä

 

Seminaarin ohjelma (muutokset mahdollisia)

TORSTAI 14.3.2024

AJANKOHTA OHJELMASISÄLTÖ
12.30-12.45 Avaussanat

Itä-Suomen AVI, Juvenia

12.45-13.30 Osaamiskeskus Nuoskan neljä vuotta. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön rakenteiden laatu.

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela, projektipäällikkö, Osaamiskeskus Nuoska, Juvenia & Tomi Kiilakoski, vastaava tutkija, Nuoska, NTS

13.30-14.15 Uusi koulu toivomaamme tulevaisuutta rakentamassa. Juvenilitas-foorumin terveisiä oppimisen ja hyvinvoinnin liitosta.

Minna Riikka Järvinen, toiminnanjohtaja, Kehittämiskeskus Opinkirjo

14.15-14.45 kahvitauko/-tarjoilu
14.45-15.30 Tulevaisuutta rakentamassa – koulu, koti ja moniammatillinen yhteistyö

Ira Hietanen-Tanskanen, juristi, OAJ

15.30-15.50

 

European perspectives on youth work in schools – methods, piloting and experiences from the Youth work in schools -project (YWIS)

Marita Mattila, projektipäällikkö, Juvenia, Veronica Hellström, TKI-asiantuntija, Juvenia & Eve Aasa, Saaremaa Noorsootöö Keskus

15.50-16.00

 

Torstain päätössanat

Itä-Suomen AVI & Juvenia

 

klo 16-17 tutustuminen Saimaanportin yhtenäiskouluun (lähtö seminaaripaikalta)

Klo 19-21 Jälki-istunto Papas Dom ravintolan yläkerrassa (Porrassalmenkatu 18, 50100 Mikkeli)

Jälki-istunnon hinta 22€/hlö (sisältää pizzabuffetin). Open stage -ohjelmaa syömisen lomassa. Mahdollisuus osallistujille esittää puheita ja 5-10min esityksiä.

 

PERJANTAI 15.3.2024

AJANKOHTA OHJELMASISÄLTÖ
9-9.30 Aamunavaus

Osaamiskeskus Nuoska & Heikki Korhonen

9.30-9.45 siirtymä/tauko
9.45-11.15 Työpajat lähiosallistujille

  • 1. Läheisyhteistyön rakennusmestarit
  • 2. Ehkäisevää päihdetyötä välitunneilla
  • 3. Let’s find out, what kind of an animal Youth work at schools is!
  • 4. KAMU-tuntikokonaisuus koulujen monialaisen hyvinvointityön välineenä
  • 5. Hyvinvoiva nuori -paneelikeskustelu (auditorio)

Työpajat etäosallistujille

  • 6. Hyvinvoiva nuori -paneelikeskustelu (stream)
  • 7. Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön arviointikriteeristö
  • 8. Missä kulkee minun ja meidän työn raja? – toimivan monialaisen hyvinvointityön merkitys
  • 9. Onni-toiminta
  • 10. Hiljennä ja hengitä – hyvinvointitaidoilla kohti kukoistusta
11.15-11.30 siirtymä/tauko
11.30-12.00 Seminaarin kokoava paneeli

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela/Nuoska, Hannamari Salkola/LSSAVI opetustoimi & Kirsi Kohonen/ISAVI nuorisotoimi

12.00-12.30 Päättösanat

Juvenia & Itä-Suomen AVI

 

Työpajojen tarkemmat kuvaukset (muutokset mahdollisia)

 

1. Läheisyhteistyön rakennusmestarit (lähitoteutus)

Läheisten merkitys toisen asteen opinnoissa on suuri. Ketkä ovat nuorelle opiskelijalle tärkeitä läheisiä? Millaista tukea hän heiltä toivoo? Mitä tukea läheiset kuvittelevat nuoren tarvitsevan? Miten tähän tukeen suhtautuu oppilaitokset ja pääseekö se toteutumaan?

Tule toiminnalliseen työpajaan luomaan tulevaisuuden huoltajayhteistyötä 2. asteen oppilaitoksiin! Me takaamme työkalut, rakennustarvikkeet ja sytykkeet luovuuteen, pistä työhousut jalkaan ja tule rakentamaan parempaa läheisyhteistyötä!

Toteuttaja: Triangeli -hanke, Juvenia/Xamk

 

2. Ehkäisevää päihdetyötä välitunneilla (lähitoteutus)

Tule tutustumaan välitunneille sopiviin ehkäisevän päihdetyön menetelmiin, joilla aktivoit osallistujia ja toteutat päihdekasvatusta koulu- ja oppilaitosympäristössä! Työpajassa pääset konkreettisesti testaamaan erilaisia menetelmiä ja harjoitteita. Menetelmät sopivat myös muihin tilanteisiin, joissa kohtaamiselle on vain rajatusti aikaa.

Työpajan toteutus: Niina Himanka, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija, Ehyt ry

 

3. Let’s find out, what kind of an animal Youth work at schools is! (lähitoteutus)

We invite you to continue the discussions of the methods used in Europe.

Workshop facilitators: Eve Aasa, School youth worker, Orissaare Noortekeskus Saaremaa Estonia & Antti Hynninen, Youth worker, Mikkeli City, Finland (YWIS-project).

 

4. KAMU-tuntikokonaisuus koulujen monialaisen hyvinvointityön välineenä (lähitoteutus)

Entä jos nuorilla olisi enemmän taitoja tukea kaveria, hakea apua tarvittaessa ja samaan aikaan pitää omasta mielenterveydestä huolta? Tule kuulolle, miten KAMU Kaveri mielessä, miten tuen kaveriani? -tuntikokonaisuutta voi hyödyntää osana koulujen monialaista hyvinvointityötä. Kuulet myös, millaisia kokemuksia KAMU-tunteja ohjanneilla koulun ammattilaisilla sekä oppilailla on KAMU-kokonaisuudesta.

Työpajassa pääset kokeilemaan KAMU-tuntien harjoitteita toiminnallisesti sekä pohtimaan KAMU-kokonaisuuden hyödyntämistä osana omaa työtäsi.

Työpajan toteutus: Marja Snellman-Aittola, mielenterveyden edistämisen asiantuntija, Mieli suomen mielenterveys ry

 

5. Hyvinvoiva nuori -paneelikeskustelu (A117 auditorio)

Millaista nuoren opiskelijan elämä on? Voisivatko koulun ammattilaiset tukea hyvinvointia enemmän? Miten? Vastauksia löydetään monialaisessa dialogissa nuorten ja aikuisten kesken. Hyvinvoiva nuori -paneelikeskustelussa koulun ammattilainen kokoaa nuoria ja aikuisia keskustelemaan hyvinvoinnista, siihen vaikuttavista ajankohtaisista ilmiöistä ja sopimaan hyvinvointiteoista. Toistuvat Hyvinvoiva nuori -paneelikeskustelut syventävät ymmärrystä ja luottamusta nuorten ja aikuisten välillä. Tule seuraamaan Xamkin Hyvinvoiva nuori -paneelikeskustelua. Saat mukaasi ohjeistuksen Hyvinvoiva nuori -paneelien järjestämisestä omassa oppilaitoksessasi.

Työpajan toteutus: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu & Osaamiskeskus Nuoska

 

6. Hyvinvoiva nuori -paneelikeskustelu (stream)

Millaista nuoren opiskelijan elämä on? Voisivatko koulun ammattilaiset tukea hyvinvointia enemmän? Miten? Vastauksia löydetään monialaisessa dialogissa nuorten ja aikuisten kesken. Hyvinvoiva nuori -paneelikeskustelussa koulun ammattilainen kokoaa nuoria ja aikuisia keskustelemaan hyvinvoinnista, siihen vaikuttavista ajankohtaisista ilmiöistä ja sopimaan hyvinvointiteoista. Toistuvat Hyvinvoiva nuori -paneelikeskustelut syventävät ymmärrystä ja luottamusta nuorten ja aikuisten välillä. Tule seuraamaan Xamkin Hyvinvoiva nuori -paneelikeskustelua. Saat mukaasi ohjeistuksen Hyvinvoiva nuori -paneelien järjestämisestä omassa oppilaitoksessasi.

Työpajan toteutus: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu & Osaamiskeskus Nuoska

 

7. Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön arviointikriteeristö (etätoteutus)

Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön laadun arviointi Kanuunan vertaiskehittämisryhmän tekemien kriteerien avulla.

Työpajan toteutus: Kunnallisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna

 

8. Missä kulkee minun ja meidän työn raja? – toimivan monialaisen hyvinvointityön merkitys (etätoteutus)

Monialaisuus ja yhteistyö on kouluarjessamme läsnä, mutta harvemmin monialaisuus määritellään yhteisesti kouluissa. Usein osaamme myös hyvin kertoa omasta työstämme, mutta muiden kouluissa toimivien ammattilaisten työnkuvista emme aina osaa sanoittaa yhtä hyvin. Työpajassa keskustelemme yhteisen määrittelyn tärkeydestä ja annamme käytännön vinkkejä kouluarkeen.

Työpajan toteutus: Osaamiskeskus Nuoska, Pia Öhman, Folkhälsan & Heikki Kantonen, Juvenia/Xamk

 

9. Onni-toiminta (etätoteutus)

Mitä on Onni -toiminta? Mikä on Ohjaamo? Kuinka lisätä nuoren psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, ja poistaa koulutukseen ja työelämään kiinnittymisen esteitä? Miten nuoren neuropsykiatriset haasteet vaikuttavat siirtymävaiheissa? Kuinka työntekijä voi tukea nuorta tunnistamaan omia vahvuuksia?

Ohjaamojen Onni tarjoaa tukea mielenhyvinvoinnin ja arjenhallinnan kysymyksiin 18–29-vuotiaille. Onni -toiminnan viitekehyksenä toimii HOT eli hyväksymis- ja omistautumisterapia. Hot -muutosvalmennus ja nelikenttätyöskentelyä käytetään sekä yksilötyöskentelyssä että ryhmissä.

Tervetuloa kuuntelemaan mitä Ohjaamon psykososiaalinen työ on ja miten Onni-toimita tukee ja kouluttaa myös nuorten kanssa Ohjaamoverkostossa työskenteleviä. Varaa työpajaa varten kynä ja paperia, niin pääset itse kokeilemaan nelikenttätyöskentelyä.

Työpajan toteutus: Onni-toiminnan nepsyvalmentajat

 

10. Hiljennä ja hengitä – hyvinvointitaidoilla kohti kukoistusta (etätoteutus)

Tule pysähtymään hetkeksi työpajaamme.

Työpajassa perehdytään laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin. Teemoina mm. läsnäolo, itsemyötätunto ja onnellisuus. Työpajassa osallistujat pääsevät harjoittelemaan teemoihin liittyviä interventioita, jotka ovat suoraan otettavissa käyttöön arjen työhön nuorten kanssa. Lisäksi koulutus tarjoaa työkaluja omaan jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

Työpajan toteutus: Sanna Långström & Maarit Meinander

 

Lisätietoja seminaarista:

Heikki Kantonen, TKI-asiantuntija, Juvenia/Xamk

etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Miikka Metsola, suunnittelija, Itä-Suomen aluehallintovirasto

etunimi.sukunimi@avi.fi