Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ovat saaneet 1 331 000 euron rahoituksen rakennus- ja orgaanisen jätteen kierrätyksen kehittämiseen. Rahoitus CityLoops-hankkeelle myönnettiin tiistaina 18. joulukuuta EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta. Nelivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 10 miljoonaa euroa.

Saatu rahoitus tukee Mikkelin kaupungin kiertotalouden keskittymän, EcoSairilan, kehittämistä ja kansainvälistymistä. Kansainvälisellä yhteistyöllä luodaan uusia toimintatapoja rakennusjätteen ja orgaanisen jätteen kierrätykseen ja hyödyntämiseen taloudellisesti kestävin menetelmin.

Euroopanlaajuisessa hankkeessa on Suomen lisäksi yli 20 partneria Saksasta, Tanskasta, Norjasta, Hollannista, Espanjasta ja Portugalista.  Mikkelin lisäksi demonstraatioita toteutetaan Kööpenhaminan, Bodön, Apeldoornin, Sevillan ja Porton alueilla. Hankkeen pääkoordinaattori on saksalainen ICLEI  – Local Governments for Sustainability.

-Saadun rahoituksen myötä Mikkeli on mukana eurooppalaisessa kehittämistyössä. Tämä parantaa Mikkelin asemaa kansainvälisen kilpaillun rahoituksen haussa myös jatkossa. Euroopan komissio tulee suuntaamaan entistä enemmän rahoitusta ympäristön tilaa parantaviin toimenpiteisiin ja kokeiluihin, joita tehdään yhteistyössä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa, toteaa rahoitusjohtaja Anitta Sihvonen MikseiMikkelistä.

-Mikkelissä toteutettavissa demonstraatioissa kehitämme orgaanisen jätteen talteenottoa yhdyskuntajätteiden joukosta. Lisäksi optimoimme ja tehostamme ravinteiden kiertoa biojalostamoissa yhteistyössä yritysten kanssa. Kokeilemme myös uusia avauksia rakennusten purkujätteiden hyödyntämiseksi, kertoo tutkimuspäällikkö Hanne Soininen Xamkista.

-Etsimme yhdessä kansainvälisten partnereiden kanssa yrityksille uusia kasvumahdollisuuksia kiertotaloudesta, korostaa tutkimuspäällikkö Tiina Tervaniemi Xamkista.

 

Lisätiedot:

Anitta Sihvonen, rahoitusjohtaja
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Puh. 044 794 2767
anitta.sihvonen@mikseimikkeli.fi

Hanne Soininen, tutkimuspäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Puh. 0400 869 952
hanne.soininen@xamk.fi

Tiina Tervaniemi, tutkimuspäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Puh. 040 648 6617
tiina.tervaniemi@xamk.fi