Mikkelin Urheilupuiston koulun 8C ja 8D –luokkalaiset vierailevat 22.-23.11. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ympäristölaboratoriossa. Xamkin laboratoriovierailu on yksi osa Urheilupuiston koulun tämän syksyn monialaista oppimiskokonaisuutta (MOK).

Xamkiin tulevilla ryhmillä MOK:n aiheena on Saimaa. Laboratoriovierailun tarkoituksena on lähestyä Saimaata kemian näkökulmasta.

– Saimaan eri kohdista otetuista vesinäytteistä oppilaat tutkivat mm. sähkönjohtokykyä, sameutta, pH:ta ja liuennutta happea. Annamme heille tehtäväksi havainnoida, kuinka laatu vaihtelee ja miettiä mitkä tekijät vaikuttavat veden laatuun, kertoo laboratorioinsinööri Sari Seppäläinen Xamkista.

Kokemus oikeasta laboratorioympäristöstä on oppilaille tärkeä.

– Vierailun tarkoitus on sekä tutustua Saimaaseen että myös kemian välineisiin, joita ei välttämättä koululta löydy. Oppilaat saavat kokeilla kemian työtapoja, joilla tehdään ihan ”oikeaa” tutkimustyötä. Sitä kautta voimme ehkä herättää oppilaissa innostusta kemian opintoja kohtaan, kertoo kemian opettaja Jussi Jormakka.

Lisätietoja:

Sari Seppäläinen
laboratorioinsinööri
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
puh. 050 312 5063

Jussi Jormakka
opettaja (kemia, fysiikka, matematiikka)
Urheilupuiston koulu
puh. 015 194 2862