Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 11 000 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4000, joista lähes 400 on professoreita. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

 

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun biotuotteiden ja biotekniikan laitoksella on avoinna

Biotuoteteollisuuden prosessien Professor of Practice -tehtävä

 

Professuurin ala on biotuoteteollisuuden prosessit ja tuotteet, erityisesti puupohjaiset kuidut ja niistä saatavien uusien ja perinteisten kuitutuotteiden ominaisuuksien ja valmistusprosessien kehittäminen. Tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi.

Professuurin erityisenä tehtävänä on edistää Kaakkois-Suomen talousalueen yritystoimintaa tuotekehitysprojektien kautta, joihin haetaan rahoitusta erityisesti kansallisesti ja kansainvälisesti, esim. EU:n tarjoamista lähteistä.

Professuurin toisena erityistehtävänä on kehittää alan tutkimus- ja koulutusyhteistyötä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) ja Aalto-yliopiston välillä. Tavoitteena on edistää XAMK:n opiskelijoiden mahdollisuuksia jatkaa opintojaan Aalto-yliopistossa ja tarjota yhteistyössä jatkuvan oppimisen polkuja Kaakkois-Suomen alueen yrityksissä toimiville insinööreille ja diplomi-insinööreille. Koulutusyhteistyöllä pyritään varmistamaan, että Kaakkois-Suomen talousalueella on riittävä määrä osaajia biotuoteteollisuusklusterin tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

 

Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto, riittävä alan teollisuuskokemus, yhteistyöverkosto sekä kykyä johtaa myös soveltavia tutkimushankkeita.

 

Lisätietoja tehtävästä sekä tarkemmat vaatimukset ja hakuohjeet löydät englanninkielisestä hakuilmoituksesta: http://www.aalto.fi/en/about/careers/jobs/view/2604/

Lisätietoja tehtävästä antavat Professori Olli Dahl sekä hakemusteknisissä asioissa HR-koordinaattori Sanni Mero, sähköpostit: etunimi.sukunimi@aalto.fi.

 

Hakuaika päättyy 30.11.2019

Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.