Green Care eli luonnon ammatillinen hyödyntäminen erityisesti hoiva-, hoito- ja kasvatustyössä, on herättänyt viime vuosina paljon kiinnostusta eri puolella Suomea. Toiminta perustuu ajatukseen luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista.

– Esimerkkejä toiminnasta ovat erilaiset eläinavusteiset menetelmät, puutarha-avusteinen toiminta tai vaikkapa kuntoutusta tarjoavat hoivamaatilat, kertoo yliopettaja Johanna Hirvonen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) sosiaalialan koulutuksesta.

Etelä-Savosta löytyy jo useita green care -palveluntuottajia ja alan korkea-asteen koulutusta.

– Maakunnasta on kuitenkin tähän saakka puuttunut vakiintunut foorumi, jolla eteläsavolaiset green care -toimijat voivat kohdata, jakaa kokemuksiaan sekä kehittää green care -palveluita ja osaamistaan, jatkaa Hirvonen.

Green Care -toiminnasta tiedottamisesta ja toimijoiden verkostoitumisesta vastaa valtakunnan tasolla alan kattoyhdistys Green Care Finland ry. Itä-Suomessa Green Care Finlandin aluetoimintaa toteuttaa Green Care Itä-Suomi. Maakunnallisen koordinoijan löydyttyä nyt myös Etelä-Savossa verkostoituminen saadaan käynnistettyä. Verkoston kokoamisesta ja green care -toiminnan alueellisesta koordinoinnista vastaa syyskuusta 2019 alkaen Xamkin sosiaalialan koulutusyksikkö. Alueyhteyshenkilönä aloittaa yliopettaja Johanna Hirvonen.

Xamkissa on vahvat perinteet green care -toiminnan kehittämisessä. Työtä on tehty jo yli kymmenen vuoden ajan useissa kehittämishankkeissa yhdessä paikallisten yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa.

– Alueyhteyshenkilön tehtäviin kuuluvat muun muassa maakunnallisen green care -verkoston ylläpitäminen ja edistäminen, ajankohtaisista asioista tiedottaminen sekä alueellisten verkostoitumistapaamisten järjestäminen green care -toimijoille ja toiminnasta kiinnostuneille, listaa Hirvonen tulevia työtehtäviään.

Green care -verkoston kokoaminen käynnistyy 18.9.

Maakunnallisen green care -verkoston kokoaminen käynnistyy 18.9.2019 klo 8 Mikkelipuiston Greenerissä (Pursialankatu 5, Mikkeli) järjestettävällä avoimella Green Care -verkostoitumistapaamisella. Kaikki green care -toimijat ja asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan tapaamiseen.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikkö
Yliopettaja Johanna Hirvonen, etunimi.sukunimi@xamk.fi, 040 546 9262