Xamk järjesti alumnitilaisuuden Emma Gaalan yhteydessä 2.helmikuuta Hartwall Areenan Niemi Centerissä Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui noin 50 alumnia eri koulutusaloilta. Muutaman tunnin pituisen alumnitilaisuuden jälkeen osallistujat pääsivät vielä seuraamaan Emma Gaalaa.  Tilaisuuden järjestelyissä oli mukana myös restonomiopiskelijoita. 

Tilaisuuden jälkeen keräsimme keräsimme palautekyselyllä tietoa siitä, miten tilaisuus onnistui, jotta voimme jatkossa kehittää alumnitapaamisia. Saamamme palautteen mukaan tilaisuus onnistui erittäin hyvin. Kysymyksen ”Kuinka tilaisuus mielestäsi onnistui” -keskiarvo oli 4,5. (asteikko: 1 = Erittäin huonosti, 5= Erittäin hyvin) 

Mikä tilaisuudessa oli hyvää?  Tilaisuudesta eninten kiitosta saivat ruoka, tarjoilut ja järjestelyt. Toiseksi eniten kiitosta tuli hyvin järjestetystä ohjelmasta ja esityksistä. Kolmanneksi parhaimpana pidettiin tilaa ja sijaintia. Kiitosta sai myös hyvä tunnelma, yhteishenki ja keskustelut. Tilaisuuden kytkeminen Emma-Gaalaan pidettiin myös erinomaisena. 

Mitä pitäisi kehittää? Eniten toivottiin isompia tilaisuuksia verkostoitumisen takia. Kehittävää palautetta tuli tilan valaistuksesta, taustamelusta ja viihtyisyydestä. Vuorovaikutteisuutta toivottiin enemmän, jotta voitaisiin tutustua paremmin paikalla olleisiin. Toivottiin vuorovaikutteista keskustelua, jossa alumnit olisivat mukana. Tapahtuman viestintään voisi kehittää. Muutamat toivoivat lisäksi muunlaisista ohjelmaa kuin tanssiesityksiä. 

Mikä oli omalta kannaltasi tilaisuuden anti? Tilaisuuden anti oli verkostoituminen muiden alumnien kanssa ja kavereiden tapaaminen. Tilaisuutta pidettiin hauskana, viihdyttävänä ja piristävänä. Uutta kokemusta ja elämyksellisyyttä pidettiin hyvänä. Lisäksi yhteyttä Emma Gaalaan pidettiin hyvänä antina. 

Mikä sai sinut tulemaan tilaisuuteen? Emma Gaalan yhteydessä pidettävä tilaisuus sai osallistumaan tilaisuuteen. Myös kaverit, vanhat tutut ja muiden alumnien tapaaminen kiinnosti. Hintaa pidettiin edullisena ja myös sitä, että oli kutsuttu tilaisuuteen. Alumnitilaisuuden ohjelmaa pidettiin mielenkiintoisena. Elämykset ja uudet kokemukset saivat myös osallistumaan. 

Millaisia alumnitilaisuuksia toivot jatkossa? Kaikista eniten toivottiin vastaavanlaisia tilaisuuksia. Keskustelua, oman alan rentoja alumnitapaamisia, jossa on mukana alumnien puheenvuoroja, toivottiin toiseksi eniten. Toiseksi eniten toivottiin myös viihdetapahtumia kuten, musikaaleja, teatteria, juhlatilaisuuksia ja yhteisiä illanviettoja. Lisäksi toivottiin ammattimaisia tilaisuuksia, verkostoitumista, yritysvierailuja, luentoja. Pienempien alakohtaisten tapahtumien lisäksi toivottiin myös isoja alumnitapahtumia. 

Ajatuksia alumnitoiminnan kehittämisestä yleisestiAlumnien mukaan ottamista toiminnan kehittämiseen ja tilaisuuksien järjestämiseen toivottiin. Lisäksi toivottiin tilaisuuksien järjestämistä enemmän. Aktiivisuutta alumnien suuntaan toivottiin lisää. Alumnien käyttämistä luennoitsijatyössä toivottiin enemmän. 

Palautekysely lähetettiin 50 tilaisuuteen osallistuneelle alumnille ja vastausprosentti oli 52. Kysely oli vapaaehtoinen, se toteutettiin anonyymisti, eikä vastaajia ole ollut mahdollista identifioida.  Kysely pääsi vastaamaan 4.2.–17.2. välisenä aikana. 

Mitä kehitämme saadun palautteen perusteella? Xamkin alumnityöryhmä kiittää saadusta palautteesta, tulemme kehittämään sen perusteella Xamkin yhteisiä alumnitilaisuuksia ja välitämme palautteen ja ideat myös eri alojen koulutusten käyttöön.  

 

Vastaajien kesken on arvottu palkinto ja se on jo lähetetty voittajalle. Kiitos kaikille osallistujille! 

 

Täältä näet, kuinka voit liittyä alumnirekisteriimme: https://www.xamk.fi/koulutus/valmistuneet-opiskelijat/ 

 

Lisätietoja alumnitoiminnasta: koordinaattori Heta Vilen

Lisätietoja kyselyn tuloksista: laatuasiantuntija Susanna Voutila

(etunimi.sukunimi@xamk.fi)