Keittiötyöntekijöiden usein fyysisesti kuormittavaan työhön on löydetty uusia ratkaisuja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Tuottava ja tehokas ammattikeittiö -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on ollut tuoda konkreettista hyötyä keittiötyöntekijöiden työhön ja arkeen.

Työhyvinvointia ja työssä jaksamista on pystytty parantamaan ottamalla käyttöön uutta keittiölaiteteknologiaa ja arkea helpottavia uusia toimintatapoja.

Kahden vuoden aikana on kehitetty ammattikeittiöiden työprosesseja tehokkaammiksi ja keveämmiksi. Lisäksi on tuettu yksittäisten työntekijöiden terveyttä, toimintakykyä ja ammatillista osaamista. Uudistuksille on erityinen tarve ikääntyvällä naisvaltaisella alalla, jossa pitenevät työurat, työn tehostaminen, eläköityminen ja työntekijöiden määrän vähentäminen koetaan kestämättömänä yhtälönä. – Tukea työssäjaksamiselle tarvitaan, jotta olemassa olevilla henkilöstöresursseilla saadaan taattua laadukkaat ruokapalvelut tulevaisuudessakin, kertoo projektipäällikkö, ruokapalveluiden lehtori Tiina Tuovinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Hankkeessa olivat pilottikohteina Mikkelin ja Pieksämäen kaupunkien ruokapalvelut.

Käytännön hyötyä ammattikeittiöhenkilöstön arkeen

Ammattikeittiöiden väelle on opetettu teknologian haltuun ottoa ja hyödyntämistä. Esimerkiksi keittiöiden yhdistelmäuunien käyttö tehostaa ruuanvalmistuksen aikatauluttamista. Uunikoulutuksilla on tähdätty yhdistelmäuunien nykyistä tehokkaampaan hyödyntämiseen. Astianpesuun kehitettiin entistä ergonomisempia työtapoja.
Työntekijöille tehtiin Firstbeat-hyvinvointianalyysi hankkeen alussa ja lopussa. Mittausten tulokset käytiin läpi henkilökohtaisissa palautekeskusteluissa. Hankkeessa havaittiin, että nosteluja ja astioiden kuljettelua on saatu vähenemään ergonomisesti oikealla korkeudella olevien lisähyllyjen, -kaappien ja – vaunujen avulla.
Tiimityöskentelyä ja vuorovaikutteisuutta on lisätty muun muassa iPadien, Facebookin ja Skype-välitteisten palavereiden kautta. Työntekijöiden, esimiesten ja työterveyshuollon yhteisiä tapaamisia on lisätty työhyvinvointiin ja ergonomiaan liittyen. – Hankkeessa on saatu oman työhyvinvoinnin kehittämisen työkalupakkiin tietoa ja luotu käytäntöjä tiimityön tehostamiseen, tiivistää Tiina Tuovinen.

Tuottava ja tehokas ammattikeittiö -hankkeen loppuseminaari järjestetään 1.2.2018 kello 13.30–18.00 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksella, Kampussalissa D 117, osoitteessa Patteristonkatu 3, Mikkeli.

Seminaarissa kuullaan työhyvinvointia käsitteleviä puheenvuoroja, puhujina mm. vanhempi asiantuntija Leila Hopsu Työterveyslaitokselta. Damico Oy:n Minna Dammertin aiheena ovat ammattikeittiöiden ajankohtaiset haasteet. Seminaarin lopuksi ovat ensiesityksessä hankkeessa tuotetut ammattikeittiöiden opasvideot ergonomiasta, työhyvinvoinnista ja digitalisaatiosta ammattikeittiöissä.

Tuottava ja tehokas ammattikeittiö –hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen kesto on 1.3.2016 – 28.2.2018.

Lisätietoja:

Tiina Tuovinen, lehtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

puh. 040 842 0505, tiina.tuovinen@xamk.fi