Digital International Business -koulutuksen hakumenettelyssä joidenkin hakijoiden tietosuoja on mahdollisesti vaarantunut. Hakijoille annetussa ennakkotehtävässä on pyydetty julkaisemaan henkilökohtainen video ja jakamaan se korkeakoulujen valitsijoiden nähtäväksi. Osa hakijoista ei ole rajoittanut pääsyä jakamaansa videoon, jolloin videoiden julkinen näkyminen on saattanut vaarantaa tietosuojan.

Tietosuojaongelma koskee useita ammattikorkeakouluja, International Business -koulutusten valtakunnalliseen verkostoon kuuluu 15 ammattikorkeakoulua.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on tehnyt tapahtuneesta asianmukaisen tietosuojailmoituksen. Ammattikorkeakoulut ovat tiedottaneet hakijoilleen tietosuojavuodon mahdollisuudesta ja kehottaneet poistamaan mahdollisesti vielä julkisena näkyvät videot.

Lisätietoa:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, opiskelijapalvelupäällikkö Leena Kurki-Pölönen. 040 717 9992.