Tänään alkavassa yhteishaussa on ensimmäistä kertaa käytössä ammattikorkeakoulujen yhteinen AMK-valintakoe. Hakija voi yhdellä kokeella hakea useisiin hakukohteisiin eri ammattikorkeakouluissa ja eri aloilla. Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen.

-Hakeutuminen helpottuu merkittävästi, kun hakijan ei tarvitse osallistua useisiin eri valintakokeisiin. Samalla kokeella voi hakeutua eri koulutuksiin ja kokeen voi tehdä missä tahansa ammattikorkeakoulussa ympäri Suomen, toteaa AMK-opiskelijavalintojen kehittämishankkeen projektipäällikkö Marko Borodavkin Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Hakeutumista yksinkertaistaa myös luopuminen sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeesta.

Uusi AMK-valintakoe ei ole käytössä kaikissa hakukohteissa. AMK-valintakokeet eivät koske esimerkiksi ylempiä AMK-tutkintoja, englanninkielistä koulutusta, kulttuurialan koulutuksia tai muutamia monimuotokoulutuksia. Tietoja näiden koulutusten valintakokeista löytyy Opintopolku.fi -palvelusta ja ammattikorkeakoulujen omilta sivuilta.

Uusi valintakoe ei edellytä valmentautumista

AMK-valintakokeessa arvioidaan hakijan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin, mutta ei opintojen sisältöjä. Koe pitää sisällään kaikille hakijoille yhteisiä sekä koulutusalakohtaisia osioita, joita hakija suorittaa hakukohteidensa mukaisesti.

Kaikille yhteiset osiot testaavat päätöksenteko- sekä kieli- ja viestintätaitoja. Lisäksi kokeessa arvioidaan hakukohteista riippuen matemaattisia-, matemaattis-luonnontieteellisiä sekä eettisiä taitoja.

AMK-valintakoe järjestetään 29.10.-1.11.2019 välisenä aikana, ja hakija ilmoittautuu valitsemaansa kokeeseen yhteishaun yhteydessä:

 1. Hakija valitsee missä ammattikorkeakoulussa ja minä päivänä haluaa suorittaa kokeen.
 2. Hakija ilmoittautuu AMK-valintakokeeseen Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun hakulomakkeella.
 3. Hakija tekee kokeen valitsemansa ammattikorkeakoulun tiloissa omalla kannettavalla tietokoneella valitsemansa päivän aikana.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu järjestää valintakokeet kaikissa kampuskaupungeissaan

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampuksilla AMK-valintakoe järjestetään seuraavina päivinä:

 • tiistaina 29.10. Kouvolassa
 • keskiviikkona 30.10. Kotkassa
 • torstaina 31.10. Savonlinnassa
 • perjantaina 1.11. Mikkeli

Jokaisella kampuksella valintakoe järjestetään päivän aikana kaksi kertaa: aamupäivällä ja iltapäivällä.

Koska hakija saa itse valita, missä valintakoepaikassa osallistuu kokeeseen, Xamkin kampuksilla järjestettäviin kokeisiin saattavat osallistua myös muihin ammattikorkeakouluihin hakevat. Xamkiin hakevat saattavat puolestaan osallistua kokeeseen jossain muualla.

Xamkissa on syksyn yhteishaussa tarjolla yhteensä 517 aloituspaikkaa.

 

Yhteensä ammattikorkeakouluissa on tarjolla syksyn yhteishaussa 6324 aloituspaikkaa. AMK-valintakokeeseen odotetaan osallistuvan syksyllä 20 000-30 000 hakijaa. Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintauudistukset jatkuvat keväällä 2020, jolloin myös uusi todistusvalinta otetaan laajasti käyttöön.

-Ammattikorkeakoulut kehittävät yhdessä opiskelijavalintoja hakijaystävällisempään ja tasa-arvoisempaan suuntaan. AMK-valintakoe on yksi iso harppaus tätä kohti, kertoo AMK-opiskelijavalintojen kehittämishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Tapio Rimpioja.

Taustaa

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen linjausten mukaisesti jatkossa ammattikorkeakouluopiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnalla. Samalla kehitetään muita valintamenettelyitä, mm. valintakokeita.
 • AMK-valintakoe on pääasiallinen valintatapa ammattikorkeakoulutukseen syksyn 2019 yhteishaussa. Kaikki alat käyttävät AMK-valintakoetta lukuun ottamatta kulttuurialaa.
 • AMK-valintakoe perustuu tutkittuun tietoon.
 • AMK-valintakokeen tiedot ja ohjeet hakijoille on koottu yhteen paikkaan ammattikorkeakoulujen yhteiselle ammattikorkeakouluun.fi -sivustolle. Hakijoiden on tärkeää tutustua ohjeisiin ennen AMK-valintakoetta.

 

Lisätietoja:

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Leena Kurki-Pölönen, opiskelijapalvelupäällikkö, puh. 040 717 9992, leena.kurki-polonen@xamk.fi

 

AMK-opiskelijavalintojen kehittämishanke

Marko Borodavkin

Projektipäällikkö, AMK-opiskelijavalintojen kehittämishanke

Metropolia Ammattikorkeakoulu

040 662 5046

marko.borodavkin@metropolia.fi

 

Tapio Rimpioja

Ohjausryhmän puheenjohtaja, AMK-opiskelijavalintojen kehittämishanke

Metropolia Ammattikorkeakoulu

050 376 4063

tapio.rimpioja@metropolia.fi

 

Arene ry

 

Petri Lempinen

Toiminnanjohtaja, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

040 766 7805
petri.lempinen@arene.fi