Sairaanhoitajien ja muiden korkea-asteen sote-alan opiskelijoiden opintoihin sisältyy ammatillista osaamista ja työelämävalmiuksia kehittävää pakollista harjoittelua, esimerkiksi sairaanhoitajaopinnoissa  harjoittelua on noin vuoden verran. Ammattikorkeakoulut maksavat näistä harjoitteluista julkisille ja yksityiselle sektorille vuosittain noin 8 miljoonaa euroa. Harjoittelumaksukäytännöt ovat eri koulutusasteilla erilaiset ja näin ollen myös epätasa-arvoiset. Ammatillisen toisen asteen koulutuksen harjoittelumaksut poistuivat koulutusreformin myötä kokonaan. Lääkäreiden harjoittelun korvaa valtio. Harjoittelumaksuista ja harjoittelujen ohjaamisen hallinnoinnista kertyy raskas taloudellinen taakka eri ammattikorkeakouluille, joilla on paljon sote-alan koulutusta.

Tulevilla hyvinvointialueilla on edessään monia haasteita. Sairaanhoitajista on huutava pula ja uusien osaajien saaminen alalle on vaikeutunut vuosi vuodelta. Uusia osaavia sairaanhoitajia ja muita sote-alan ammattilaisia tarvitaan kehittämään ja tuottamaan tarvittavia palveluita meille jokaiselle. Harjoittelumaksuista luopumalla voidaan rahaa suunnata riittäviin opetusresursseihin, työelämävalmiuksia vielä paremmin vahvistavaan harjoitteluun ja sen ohjaukseen sekä työelämäyhteistyöhön uusilla hyvinvointialueilla.

Harjoittelusopimusten ja yhteistyökäytänteiden uusiminen on käynnistymässä myös Etelä-Savon ja Kymenlaakson hyvinvointialueilla ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n linjauksen mukaisesti. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun- Xamkin yhteistyö uusien hyvinvointialueiden kanssa pohjautuu vuosien aikana luotuihin hyviin suhteisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt lainvalmistelun, jossa harjoittelumaksut kompensoidaan harjoitteluorganisaatioille valtion budjetista.  Esitys etenee eduskuntaan syyskaudella 2022.  Nyt on varmistettava, että harjoittelumaksujen poistaminen etenee lainsäädäntöprosessissa.

 

Heikki Saastamoinen
toimitusjohtaja, rehtori

Mirja Toikka
varatoimitusjohtaja, vararehtori

Katri Ryttyläinen-Korhonen
hyvinvoinnin koulutusalajohtaja